x

Støjfrie oaser

Rapport

Udgivelsesdato
2022

Sideantal
59 sider

Forfatter(e)
Projektet ”Væk fra Kilden” er udarbejdet af Labland Architects og 103 Ingeniører i samarbejde med Realdania, Gladsaxe og Furesø Kommune

Download

- støjdæmpning væk fra motorvejen.

Gladsaxe og Furesø kommuner er begge stærkt plagede af trafikstøj fra gennemkørende motorveje. I 2021 igangsatte de to kommuner i samarbejde med Realdania et vidensprojekt.

Projektet samler den nyeste viden fra ind- og udland om mulighederne for at skærme for støjen Tæt på kilden og Væk fra kilden. To rådgiverteams har undersøgt dette, og der foreligger nu to rapporter, hvor denne er den ene. Læs den anden her:

Fremtidens forstad uden støj fra motorvej