x

Syv danske collective impact-inspirerede initiativer 2014-2022 - eksempelsamling

Rapport

Udgivelsesdato
november 2022

Sideantal
92 sider

Forfatter(e)
Realdania

Download

Med denne publikation ønsker vi at samle op på nogle af erfaringerne fra vores egne og andre fondes indsatser målrettet systemforandrende partnerskaber inden for komplekse dagsordener. I syv cases har vi interviewet kerneaktører for at få vidnesbyrd om, hvordan de har oplevet at være en del af vores samarbejder. Vi har kigget tilbage på processen. Vi har tematiseret tværgående læring.

Den globale klimaudfordring. Hjemløshed. Balancen mellem by og land. Social inklusion.

Problemstillingerne er eksempler på komplekse og aktuelle samfundsudfordringer, som flere og flere filantropiske organisationer i Danmark og udlandet de seneste år har engageret sig i. 

Rigtig meget filantropisk arbejde finder sted som helt klassisk ansøgningsdrevet filantropi.
Det er et centralt værktøj, som bidrager til betydelig samfundsværdi og livskvalitet . Men det er også vigtigt at afprøve nye veje og værktøjer af mere strategisk og katalytisk karakter – og samle den afledte viden op. Kompleksiteten i de nogle af nutidens, komplekse samfundsudfordringer
kalder på langsigtede partnerskaber mellem mange fagligheder og institutionelle parter og ikke mindst nye måder at arbejde sammen på – på tværs af sektorer
både på systemniveau, nationalt og lokalt.

Foreningen Realdania igangsatte i 2014 en række initiativer og partnerskaber med afsæt i den nordamerikansk udviklede metode collective impact. Collective impact er en systematisk og dataunderstøttet tilgang til at arbejde med komplekse dagsordener i brede, langsigtede partnerskaber. Samlet set har Realdania afprøvet metoden i tre brede, langsigtede partnerskaber om forskellige emner. I år afsluttes det sidste af disse collective impact-partnerskaber,
Fremtidens bæredygtige landskaber, efter at have skabt betydelige resultater. I samme årrække har Realdania og en række andre fonde bygget videre på erfaringerne fra collective impact inden for en vifte af komplekse problemfelter – og det vil vi blive ved med i Realdania.

Målet har ikke været at evaluere, men at bidrage til, at vi på tværs af sektorer kan reflektere over vores erfaringer og kernelæring. Til gavn for alle, der arbejder med de svære problemer i samfundet. For ikke nok med, at nutidens problemstillinger er komplekse. Det er tilsvarende komplekst at lykkes med at løse dem. Sammen.