x

Guide til dokumentation af nye grønne produkter til byggeriet

Rapport

Udgivelsesdato
2017

Sideantal
72 sider

Forfatter(e)
Guiden er udarbejdet af Simone Kongsbak, Mie Wittenburg, Katja Pryds Beck
og Mikkel Thomassen (Smith Innovation). Følgegruppen til guiden består
af Erik Brandt (SBi), Hanne Ullum (Bygherreforeningen), Lennie Clausen
(Realdania), Jørgen Munch-Andersen (Træinformation), Niels Strange (Dansk
Byggeri) og Thomas Bruun (ETA Danmark).

Download

Med denne guide vil vi gerne gøre det lettere og mere overskueligt at gennemgå processen med at dokumentere innovative produkter til byggeriet.

Dokumentationsprocessen og -behovet er nemlig særlig væsentlig, men kan også synes mere vanskelig, når der er tale om produkter, hvor ”ingen har gjort det før”, fordi man i sagens natur ikke har noget at sammenligne med eller basere sine erfaringer på – hverken i praksis eller teoretisk. Og fordi dokumentationen er afgørende for, at kunderne bliver trygge ved at anvende de nye produkter.