x

Inspiration til boligbebyggelser med by- og livskvalitet

Udgivelsesdato
1. oktober 2014

Download

Kataloget ”Boligbebyggelser med by- og livskvalitet” præsenterer 62 eksempler på boligbebyggelser, der på forskellige måder skaber kvaliteter i byen og værdier for de mennesker, der bor og færdes der.

Eksemplerne i kataloget illustrerer forskellige karakteristika og kvaliteter ved tre forskellige former for boligbyggeri: tæt-lav bebyggelse, etagebyggeri og karrébebyggelse. De viser forskellige måder at bo på og forskellige måder at tilpasse bebyggelser til omgivelserne, samt forskellige måder at blande funktioner og variere bebyggelser på.

Kataloget er i udgangspunktet tænkt som et værktøj, der kan bidrage til at sikre en høj kvalitet i de byudviklingsprojekter, som Realdania By & Byg er engageret i sammen med partnerskabskommunerne. Her kan det bruges til at styrke partnerskabernes dialog med de investorer/bygherrer og andre interessenter, der er involveret i byudviklingen. Men alle, der arbejder inden for det byggede miljø, er naturligvis velkomne til at bruge dem til inspiration.

Kataloget indeholder adresser på alle eksemplerne og kan også danne udgangspunkt for et studiebesøg. Kataloget er udarbejdet af Dansk Arkitektur Center på foranledning af Realdania By & Byg.