x

BID - Business Improvement Districts

Udgivelsesdato
04. maj 2015

Download

I 2014 gennemførte Realdania, Københavns Kommune og Jeudan en undersøgelse af, hvordan Business Improvement Districts (BID) kan bruges i Danmark, som en ny samarbejdsmodel, der kan bidrage til at forbedre livskvaliteten i byerne.

Et Business Improvement District – også kaldet BID - er en model, der giver private aktører mulighed for at tage mere ansvar for de byrum, som de bor i og driver forretning i. Det kan f.eks. være at vedligeholde byrummet, gøre det renere, gøre det tryggere at færdes i, afholde events, der kan samle beboerne eller lokke folk til udefra, og gøre det mere tilgængeligt.

I publikationen "Business Improvement Districts" finder du viden om, hvilke udviklingsmuligheder et BID byder på, hvilke opgaver et BID varetager, hvem det involverer, og hvordan det finansieres og organiseres.

Publikationen præsenterer en række internationale eksempler på BIDs og ser på udfordringerne ved de frivillige modeller, der anvendes i Danmark i dag. Eksemplerne er ikke en facitliste – men en inspirationskilde.