x

Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse

Udgivelsesdato
01. november 2012

Forfatter(e)
Gehl Architects for Realdania By & Byg

Download

Et inspirerende bymiljø ved ankomsten til en virksomhed kan vække sympati, tiltrække arbejdskraft eller fremme netværk – og virksomheder kan opnå god synergi i kraft af attraktive, fælles mødepladser.

Det er nogle af budskaberne i rapporten ”Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse”, som Gehl Architects har udarbejdet for Realdania By & Byg. Med bymiljøet menes det rum, som ligger inden for en gåafstand af 5-10 minutter fra virksomheden. 

Rapporten tager afsæt i spørgsmålene: Kan bymiljøets udformning stimulere økonomisk vækst – og hvordan kan bymiljøer bidrage til værdiskabelse og netværk mellem mennesker og virksomheder?

Dette emne har været begrænset i fokus, men en række virksomheder satser bevidst på det. Rapporten rummer en lang række eksempler fra ind- og udland – bl.a. har SEB Bank i København fået meget positiv opmærksomhed og branding ud af et spændende byrum – og i Trondheim Helseklynge i Norge opstår på samme tid mulighed for synergi og økonomiske fordele ved, at hospital, universitet og virksomheder er samlet i en campus og tilmed deler lokaler.

Danske kommuner, ejendomsudviklere, virksomhederne og deres organisationer kan i rapporten hente inspiration til, hvordan bymiljøets værdiskabende potentiale kan udnyttes til at skabe attraktive rammer og effektiv drift for virksomhederne. Samtidig kan rapporten måske inspirere forskere til at udvikle dette felt, for mens der er skrevet meget om betydningen af den enkelte bygning og af den store omgivende infrastruktur, er niveauet imellem – virksomhedens nære bymiljø – stort set ikke belyst.

På disse sider kan du læse mere om nogle af hovedpointerne fra rapporten og se et udpluk af rapportens eksempler på vellykket integrering af byrum i virksomhedsmiljøer.

Rapporten er støttet af Realdania.