x

Dialog og deltagelse i byudvikling

Udgivelsesdato
1. oktober 2013

Download

Dialog med alle byens aktører og aktiv deltagelse fra de tidligste faser af et byudviklings-projekt er en afgørende forudsætning for at kunne udvikle attraktive, levende og mangfoldige byer, hvor menneskers liv og udfoldelse er i fokus.

Publikationen ”Dialog og deltagelse i byudvikling” fra Realdania By & Byg har til formål at inspirere kommuner, byudviklingsselskaber, rådgivere og andre professionelle til at integrere dialog og deltagelse i visionen og strategien for byudviklingen lige fra starten af et projekt – og der igennem kunne øge byens attraktivitet og værdi for dem, der bruger, udvikler og bygger byen. Publikationen bygger på konkrete eksempler og erfaringer fra Realdania By & Bygs partnerskabsprojekter.

Brugt strategisk kan dialog og aktiv deltagelse i byudviklingsprojekter skabe større forståelse, ejerskab og forankring lokalt, give konkrete input til byudviklingen og skabe et bedre grundlag for at skabe liv i et område, allerede før det bebygges.

Det er konklusionen i publikationen ”Dialog og deltagelse i byudvikling” fra Realdania By & Byg, som bygger på de praktiske erfaringer, som Realdania By & Byg har gjort sammen med de kommunale og statslige partnere i byudviklingsprojekterne Køge Kyst, FredericiaC, Ringkøbing K, Kvæsthusprojektet samt Sankt Annæ Projektet.

Fælles for dem alle er, at de lægger stor vægt på dialog med borgere og interessenter, deltagelse, byliv og bæredygtighed i bred forstand fra de tidligste faser.

Foruden dialogen med borgere og interessenter har alle projekterne insisteret på tværfaglig dialog mellem faglige rådgivere igennem alle byudviklingens faser og skabt møder og dialog mellem de professionelle aktører og byens borgere og interessenter.