x

Energiløsninger i bæredygtig byudvikling

Udgivelsesdato
30. januar 2011

Forfatter(e)
COWI for Realdania By & Byg i samarbejde med Carlsberg Ejendomme og By & Havn

Download

Katalog med 48 forsynings- og infrastruktur-teknologier til inspiration eller kvalificering af arbejdet med energieffektivisering og -forsyning i konkrete byudviklingsprojekter.

Udfordringer for fremtidens bæredygtige byudvikling
I fremtiden bliver samfundet mere elektrificeret, efterspørgslen på varme reduceres, energibesparelser er et grundvilkår, og pt. urentable løsninger vil blive rentable. Det giver en række udfordringer for fremtidens bæredygtige byudvikling:

  • Hvordan tilpasser vi energiløsninger for byudvikling til fremtidige ændringer i rammevilkårene?
  • Hvordan bliver forholdet mellem reduktion af energibehovet og optimering af forsyning - vurderet ud fra kontekst og forudsætninger?
  • Hvordan kan lagring af energi indgå i en samlet strategi for forbrug og forsyning?
  • Hvordan tilpasser forbrugsmønstre sig udbuddet af energi?
  • Hvordan skaber man økonomiske og organisatoriske incitamenter, så rationaler udnyttes?
  • Fleksibilitet i dispositioner omkring forsynings- og infrastruktur-teknologier bliver et nøgleord, idet det gælder om ikke at afskære sig fra fremadrettet at kunne (til)vælge andre løsninger end dem, der virker rationelle i dag.

Sammenligning af 48 forsynings- og infrastruktur-teknologier
Inspirationskataloget indeholder en unik oversigt over 48 forskellige forsynings- og infrastrukturteknologier. Det giver mulighed for at sammenligne priser og levetider, positive og negative egenskaber og anvendelsesmuligheder – alene eller i kombination med andre. Inspirationskataloget er derfor et unikt værktøj, som kan inspirere og kvalificere valget af forsynings- og infrastrukturteknologier i fremtidens byudviklingsprojekter.

Sammensætning af forsyningsteknologier i fire bæredygtige bytyper

Inspirationskataloget sammenligner til inspiration fire scenariemodeller for bæredygtige bytyper, som er valgt for at fremhæve forskellene mellem forskellige tilgange til energiforsyning og energiforbrug:

  • Bæredygtigt ”fyrtårn”: Standard bygninger, fjernvarme, enkelte solceller
  • ”Moderat bæredygtig by”: Lavenergiklasse 2015, varmepumper, solceller
  • Bæredygtig ”glasklokke”: Ekstrem lavenergiklasse 2020, varmepumper, solceller
  • Bæredygtig ”global” by: Standard bygninger, fjernvarme, vindmøller eksternt 

Sammenligningen antyder, at man med dagens teknologiske løsninger generelt kan opnå større CO2-reduktion per investeret krone ved investering i vindmøller eller i større biomasse-kraftvarmeanlæg udenfor nye byområder, end man kan ved investering i energibesparende tiltag for opnåelse af lavenergibyggeri og investering i lokale vedvarende energianlæg (solceller) placeret i nye byområder.

Den optimale løsning for et givent byudviklingsprojekt kan afhænge af lokalitet, funktion og eksterne forsyningsmuligheder samt af målgruppe, visioner og værdigrundlag. Og det er vigtigt at holde sig for øje, at sammenligningen er baseret på dagens rammevilkår og priser (2010).

Inspirationskatalogets rammevilkår

Inspirationskataloget tager udgangspunkt i dagens rammevilkår og priser (2010), og påpeger alene økonomiske rationaler, som de tager sig ud nu. Det er vigtigt, at man holder sig for øje, at rammevilkårene vil ændre sig i takt med, at Danmark - efter Klimakommissionens anbefalinger - frem mod 2050 skal gå fra 20 til 80 % vedvarende energiforsyning. Klimakommissionen påpeger samtidig, at et kraftigt reduceret energiforbrug er den helt afgørende forudsætning for en omstilling til vedvarende energi.

Samarbejdsparterne bag Inspirationskataloget

Inspirationskataloget er udarbejdet af COWI for Realdania By & Byg i samarbejde med Carlsberg Ejendomme og By & Havn. Realdania har støttet økonomisk.