x

Fremtidens By

Udgivelsesdato
30. august 2010

Download

Denne analyse udpeger syv forskellige danske bytyper. Du kan finde din egen bytype og sammenligne den med andre. Analysen definerer også fire forskellige beboertyper ud vores forhold til det sted, hvor vi bor – og endelig gennemgås 35 trends, der påvirker vores måde at bo i og bruge byen.

Fremtidens By er en analyse og et værktøj fra Realdania By & Byg, hvor du kan danne dig et indtryk af tendenser og behov inden for fremtidens byudvikling.

Realdania By & Byg har også udgivet et trykt hæfte om Fremtidens By. 

Fremtidens By henvender sig til alle med interesse for byer og byudvikling som eksempelvis byplanlæggere, developere, arkitekter, politikere, embedsmænd, lokaludvalg, borgergrupper og privatpersoner.

Du kan bruge Fremtidens By, hvad enten du vil afprøve en vision for et område, udvikle en fra bunden eller bare søger generel inspiration om byer og byudvikling. Værktøjet giver hverken endegyldige beskrivelser af fremtidens byer eller standardløsninger til at udvikle dem men er tænkt som baggrundsviden og inspiration til en sammenhængende måde at forstå, bruge og udvikle byområder.

Værktøjet beskriver fremtidens by ud fra tre perspektiver:

  • Beboerne
  • Byens struktur
  • Samfundets påvirkning