x

Inspiration til byudvikling - Fra parallelkonkurrencerne i Køge Kyst og FredericiaC

Udgivelsesdato
01. februar 2012

Download

Katalog med de 29 bedste og mest kreative idéer og løsninger, som tværfaglige hold har foreslået i de internationale parallelkonkurrencer, der har været gennemført i byudviklingsprojekterne Køge Kyst og FredericiaC.

Det er et meget bredt spektrum af udfordringer, der er i spil, når ambitionen er fremsynet byudvikling i stor skala og med mange funktioner – en byudvikling, som virkelig giver værdi til et område og livskvalitet for de mennesker, der skal bo eller arbejde i bydelen.

Realdania By & Byg har i kataloget ”Inspiration til byudvikling” samlet og præsenteret en række af de bedste og mest kreative idéer og løsninger, som tværfaglige hold har foreslået i de internationale parallelkonkurrencer, der har været gennemført i byudviklingsprojekterne Køge Kyst og FredericiaC.

”Inspiration til byudvikling” er for alle, der arbejder professionelt med byudvikling – ikke mindst hos de danske kommuner og deres rådgivere.

Kataloget rummer i alt 29 idéer fra de to konkurrencer. De præsenteres som principper i byudvikling, da de er valgt ud fra deres generiske værdi. For selvom konkurrenceforslagene, som idéerne og løsningerne indgår i, er svar på en konkret opgave i en helt konkret, lokal kontekst, vil de i mange tilfælde kunne give inspiration til byudviklingsprojekter i andre danske byer.

Katalogets 29 principper er fordelt på ti temaer, som er væsentlige i byudvikling

1. Kultur
2. Regionale attraktorer
3. Byrum, byliv og bebyggelser
4. Miljømæssig bæredygtighed og klima
5. Social og sundhedsmæssig bæredygtighed
6. Økonomisk bæredygtighed
7. Jordforurening
8. Proces, inddragelse og midlertidighed
9. Detailhandel
10. Parkering og infrastruktur

Mange af principperne svarer på mere end én udfordring. Et grønt, rekreativt område med vandopsamling kan fx både være en løsning på en sundhedsmæssig udfordring og en bæredygtigheds- og klimaudfordring.

Der er i udvælgelsen af principper, idéer og løsninger ikke lagt større vægt på, om de rent faktisk er på vej til at blive realiseret i projekterne Køge Kyst og FredericiaC, og det er langt fra givet, at de principper, som faktisk viser sig at blive ført ud i livet, bliver realiseret præcist som de er beskrevet i inspirationskataloget.

På de to byudviklingsprojekters hjemmesider – www.koegekyst.dk og www.kanalbyen.dk – kan man se alle konkurrenceforslagene samt konkurrenceprogrammerne, hvori den opgave, som forslagene er svar på, er beskrevet.

Læs mere Læs mindre