x

Præfabrikeret boligbyggeri med kvalitet

Udgivelsesdato
1. oktober 2014

Download

Inden for præfabrikeret boligbyggeri har man gennem de senere år set flere bud på, at hurtige og økonomisk attraktive produktionsmetoder kan skabe attraktive boliger med mange kvaliteter og muligheder. Inspirationskataloget ”Inspiration til præfabrikeret boligbyggeri med kvalitet” samler en række eksempler på dette.

Eksemplerne i kataloget dækker over fire forskellige former for præfabrikation: rumstore moduler, fladeelementer, containermoduler og digital fabrikation. Eksemplerne bliver præsenteret med fokus på de kvaliteter de hver især repræsenterer - og der hvor det har været muligt, oplyses også kvadratmeterprisen for selve opførelsen af boligbyggeriet.

Kataloget er i udgangspunktet tænkt som et værktøj, der kan bidrage til at sikre en høj kvalitet i de byudviklingsprojekter, som Realdania By & Byg er engageret i sammen med partnerskabskommunerne. Her kan det bruges til at styrke partnerskabernes dialog med de investorer/bygherrer og andre interessenter, der er involveret i byudviklingen. Også alle andre, der arbejder inden for det byggede miljø, er naturligvis velkomne til at bruge dem til inspiration.

Kataloget indeholder adresser på alle eksemplerne og kan også danne udgangspunkt for et studiebesøg. Kataloget er udarbejdet af Dansk Arkitektur Center på foranledning af Realdania By & Byg .