x

Sunde Boliger performancemålinger "de ubeboede huse" Appendiks A

Rapport

Udgivelsesdato
2019

Sideantal
11 sider

Forfatter(e)
Hovedforfattere er den rådgivende ingeniørvirksomhed MOE A/S i samarbejde med Realdania By & Byg

Download

Appendiks A til "Sunde Boliger - performancetests i de ubeboede huse" omhandler afgasning fra byggematerialer anvendt i NO-tech huset.