x

Vi vil bidrage til en levende bygningskultur gennem gode eksempler inden for arkitektur, bevaring og udvikling af bygningsarven og engagerende formidling af viden om bygningskulturen.

Vi arbejder problemorienteret

Vi arbejder med seks filantropiske mål og seks initiativer, der har fokus på at løse vigtige samfundsudfordringer og -problemer.

Udfordringer og indsatser

Udfordringer Udfordringer
Udfordringer Vores bygningsarv rummer vigtige fortællinger om, hvor vi kommer fra, og hvem vi er. Og med nutidens bygningskunst og arkitektur skaber vi rammerne for livet nu og i fremtiden.

Men hvis vores historiske bygninger og kulturmiljøer fortsat skal være gode rammer om vores liv, skal de kunne leve op til moderne krav til funktion og bæredygtighed. Generelt vil kvaliteten af den arkitektur og landskabsarkitektur, vi skaber i dag, få stor betydning for fremtidige generationer. 

Det er væsentligt, at ejere, brugere, rådgivere og håndværkere har viden om, hvordan vi både restaurerer, vedligeholder, bygger om, men også om, hvordan vi bygger nyt med høj kvalitet, så det skaber værdi både for den enkelte bygningsejer, for fællesskabet og for fremtiden.
Udfordringer
Indsatser Indsatser
Indsatser Bygningskulturen er med til at skabe identitet, tilhørsforhold og endda stolthed hos borgerne. Derfor er det vigtigt at bevare og udvikle de værdier og potentialer, det byggede miljø rummer.  Vores indsats spænder fra konkrete projekter med forskellige parter, til vores aktive ejerskab til en bred samling historiske ejendomme.  Vi vil vise eksempler og give inspiration til, hvordan vi kan beskytte og benytte vores bygningsarv og fremme en levende bygningskultur gennem bevaring, forandring og udvikling.

Vi ønsker også at styrke viden om og udbrede kendskabet til, hvordan både vores bygningsarv og ny arkitektur, godt håndværk og de rigtige materialer kan bidrage til vores livskvalitet. Det er vores ambition at styrke interessen for bygningskulturen blandt alle generationer i samarbejde med arkitekter, rådgivere, museer og interesseorganisationer.