x

Vores foreningsstrategi

Foreningsstrategien sætter rammerne for udviklingen af foreningen og medlemsdemokratiet i Realdania.

Vores ambition med foreningsstrategien er at bidrage til missionen om at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø.

En gensidigt engagerende og berigende udveksling af viden, inspiration og oplevelser med medlemmerne skal gavne såvel medlemmerne som Realdanias virke.

Vi vil med aktiviteter, tilpasset medlemmernes forskellige behov, blive relevante for flere, der ejer fast ejendom, og som samtidig interesserer sig for og/eller har en særlig tilknytning til det byggede miljø.

Derfor har vi formuleret følgende tre konkrete målsætninger i foreningsstrategien:

Hvorfor er det vigtigt?

Vi ønsker at være en forening med mange medlemmer fra alle dele af landet. Medlemmerne giver potentiale for et aktivt og levende demokrati og forstærker Realdanias arbejde i samfundet.

Realdania skal også i fremtiden være en mangfoldig og bredt forankret forening -både hvad angår alder, geografi og tilknytning til det byggede miljø. 

Derfor skal vi løbende rekruttere nye medlemmer i hele landet med interesse for det byggede miljø. Det gælder både en målrettet indsats blandt private boligejere og blandt juridiske personer, der ejer fast ejendom. Alt sammen for at sikre en mangfoldig og bred repræsentation.

Hovedindsatser

  • Klar kommunikation om foreningen og medlemskab
  • Målrettet rekrutteringsindsats, så vi sikrer mangfoldigheden
  • Attraktiv og sammenhængende medlemsrejse

Hvorfor er det vigtigt?

Vi vil gerne i årene fremover skabe en tættere relation til endnu flere medlemmer og styrke engagementet i Realdania. Særligt blandt medlemmer med interesse for det byggede miljø.

Vi ønsker en mangfoldig medlemsskare, der også er reflekteret i deltagelsen og engagementet i fællesskabet. Det indebærer et øget fokus på målrettede fordele og aktiviteter, så også de medlemmer, der ikke bruger Realdania i dag, kommer i gang. Det kræver, at vi udvikler medlemsfordele med udgangspunkt i medlemmernes forskellige interesser og behov.

Her vil vi bl.a. arbejde for at styrke fordelene ved samt engagementet i Realdania Debat. 

Hovedindsatser

  • Styrke og fremtidssikre et mangfoldigt foreningsdemokrati
  • Indsigt i behov og medlemsfordele, der matcher
  • Videreudvikling af Realdania Debat, så flere engageres heri

Hvorfor er det vigtigt?

Realdania skaber livskvalitet ved at understøtte og fokusere på, hvordan det byggede miljø påvirker os alle - vores relationer, sundhed og liv. Jo flere, der kender til Realdania og de mange måder, det byggede miljø påvirker vores livskvalitet, desto større forskel kan vi sammen gøre for samfundet. 

Vi ønsker at styrke kendskabet til Realdania som filantropisk forening, skabe transparens om vores aktiviteter og fremme viden om væsentligheden af det byggede miljø for vores hverdag. Det gør vi ved at være mere bevidste om vores kommunikation og ved at tænke kendskab ind i vores øvrige aktiviteter - fx når filantropiske projekter formes.

Hovedindsatser

  • Anvende alle kontaktpunkter til at styrke kendskab
  • Samtænke kendskabstiltag på tværs af Realdania
  • Løfte kendskabet bredt i befolkningen

Fra vækst til engagement

Med Foreningsstrategien 2021-2028 bygger Realdania videre på et stærkt fundament og skifter samtidig overordnet fokus fra medlemsvækst til medlemsengagement. Fra et ønske om at tiltrække markant flere medlemmer til et ønske om at engagere flere medlemmer. 

Stærke rødder i samfundet

Stærke rødder i samfundet

Foreningen Realdania har sine rødder i realkreditvirksomhed. Grundlaget for Realdanias arbejde er skabt gennem mere end 150 år af danske boligejere og virksomheder, baseret på finansiering af fast ejendom.

Realdania overgik i 2000 fra at være en finansiel forening til at arbejde filantropisk, da den daværende forening RealDanmark solgte sine realkredit- og bankaktiviteter til Danske Bank. Det blev besluttet, at foreningens basiskapital på 10,5 mia. kr. skulle anvendes til almennyttige formål inden for det byggede miljø. Foreningen fortsatte - nu bare med et filantropisk formål og med navnet Realdania.