x

Skat og kommercielle investeringer

Vi vil ikke medvirke til aggressiv skatteplanlægning i vores kommercielle investeringsaktiviteter.

Vi investerer ikke i fonde eller selskaber, der på investeringstidspunktet er registreret i lande, der er opført på EU’s eller OECD’s lister over ikke-samarbejdsvillige lande vedrørende skat. 

Ved børsnoterede investeringer forpligter Realdania sig til at overholde retningslinjerne, der fremgår af OECD’s Base Erosion Profit Shifting (BEPS) samt Principles for Responsible Investments (PRI). I praksis foretages en halvårlig screening for selskaber involveret i skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning. Hvis der foreligger en mistanke, eller der påvises overtrædelser af vores skattepolitik, rapporteres og handles der på dette.

For unoterede investeringer har Realdania besluttet at følge det fælles skattekodeks udarbejdet af de danske institutionelle investorer ATP, PFA, PensionDanmark og Industriens Pension. 

For yderligere information henvises til Realdanias skattepolitik