Hvordan udvikler og fremtidssikrer vi bedst de mindre danske byer? Ud fra et ønske om at finde svar på det spørgsmål, udviklede Realdania sammen med Ikast-Brande Kommune og borgerne i Bording idékataloget ”Bording fra handel til handling”. Idekataloget indeholder en lang række forslag til tiltag, der kan forbedre rammerne for det gode boligliv i Bording.

Et af de tiltag fra kataloget der bliver ført ud i livet, er en arkitektkonkurrence, der skal finde bud på planer for byens nye fysiske struktur. Den plan der vinder, skal danne grundlag for realisering af et nyt centrum i byen.

Visionen bag ”Bording fra handel til handling” er, at det gamle centrum i Bording gentænkes og forbindes på en ny måde til de mest aktive områder i byen – idrætshallen, indkøb og skolen. Ligesom den tidligere aktive handelsgade, som nu er næsten funktionstømt, omdannes til attraktiv boliggade.

Formålet er at vise, hvordan en tidligere aktiv stations- og handelsby kan omdannes til en attraktiv boligby ved at understøtte og udvikle de lokale kvaliteter.

Projektfakta

 • Påbegyndt
 • 2011
 • Afsluttet/forventet afsluttet
 • 2015
 • Støttebeløb
 • 9,5 mio. kr.
 • Partnere
 • Ikast-Brande Kommune

Kontakt

Astrid Bruus Thomsen Programchef

 • Bording er beliggende mellem Ikast og Silkeborg med gode forbindelser såvel med tog som motorvej til Herning og Silkeborg. Der er ca. 2.250 indbyggere i byen, der er forsynet med skole, friluftsbad, en stor idrætshal og forsamlingshus. Byen er karakteriseret af et meget aktivt foreningsliv.

  Bording har tidligere haft en aktiv handelsgade, der nu alene rummer ganske få butikker. Hovedgaden henstår nedslidt og med behov for omdannelse til nye funktioner. Kommunen har indtil nu ikke givet tilladelse til etablering af dagligvareforretninger i byens udkant, hvilket betyder, at dagligvareforretningerne også fremover skal ligge i byens centrum, som et aktiv for byen.

  Byen er herudover præget af store, velfungerende parcelhusområder omgivet af attraktive naturområder.

  Bording har indtil for nylig været en driftig erhvervs- og handelsby med en betydelig detailhandel og en aktiv træ- og tekstilindustri. I løbet af de sidste 10-20 år er de fleste industrier og størstedelen af butikkerne enten lukket eller flyttet, og Bording står derfor over for en nødvendig forandringsproces. Formålet med projektet er at pege på Bordings kvaliteter og nye muligheder for at reetablere og udvikle sig til en attraktiv boligby – regionalt så vel som lokalt. Samtidig vil projektet have demonstrationsværdi for andre mindre byer, som står i en lignende funktions- og identitetsmæssig brydningstid.

  Udfordringerne i Bording kendes i mange andre mindre byer, der som følge af den strukturelle forandring mister både handel og virksomheder til de større byer. Disse byer står med identitetsmæssige udfordringer, som gør, at de må redefinere billedet af sig selv og egne potentialer.

   

 • Kort

 • Nyheder

Kort

Bording

{{ title }}

{{ description }}