Henriksholm

På landbrugsejendommen Henriksholm ønskede man ikke at opstille en traditionel udendørs kornsilo, som ville forstyrre det harmoniske landsbymiljø. I stedet er et kornlager blevet indpasset i de eksisterende længer af den bevaringsværdige gård.

På Henriksholm - en traditionel, firelænget gård, der er en del af det samlede, bevaringsværdige kulturmiljø i Romdrup - har man i de seneste år renoveret forskellige dele af gården.

Nyt bliver interegreret - og det gamle bevaringsværdige bliver bevaret

Henriksholm ønskede dog bedre forhold for opbevaring af korn og frø, som produceres på gården. Men i stedet for at bygge en traditionel kornsilo, der ville skæmme landskabet omkring Romdrup, så udnyttes gårdens allerede eksisterende længe, hvor der er blevet indrettet et plantørreri. På den måde undgår man at skulle levere en del af kornet direkte til foderstof-forretningen. 

Det nye plantørreri er indrettet, så det lever op til moderne krav til korntørring og logistik, og har plads til 800 tons korn inklusiv et bufferlager til nem læsning af lastbiler. Det er fire gange så meget, som det tidligere tørreri i bygningen gav mulighed for.

Projektfakta

Kontakt

Christian Andersen Programchef

  • Kort

  • Nyheder

Kort

​Romdrupvej 98

9270 Klarup

{{ title }}

{{ description }}