Højderygsti i Odsherred

Arven fra seneste istid er synlig overalt i Odsherred, hvor landskabet rummer store rekreative værdier. Med etableringen af en højderygsti skal områdets stedbundne potentialer – istidslandskabet og fortidsminderne - forbindes, formidles og tilgængeliggøres.

Visionen for dette projekt er at etablere en højderygsti, som formidler og tilgængeliggør sammenhængen mellem Odsherreds største aktiver: istidslandskabet, kulturminderne og landskabet som rekreerende faktor.

Højderygstien skal tilbyde landskabsoplevelser i international klasse og formidling af natur og kulturhistorie. Udførelsen bliver enkel og robust, den skal sikre god tilgængelighed og kommer til at rumme formidlingselementer, som underordner sig - og enkelte steder forstærker - stedets unikke landskaber og kulturhistorie. Målgruppen er både fastboende, turister, lokale kunstnere og evt. andre aktører.

Fra stenalderens dysser over bronzealderens gravhøje til middelalderens borgruiner og slotte helt frem til den nyere tids nedlagte landsbyer, inddæmmede søer og fjorde. Odsherreds istidslandskab vidner om en svunden tid og rummer rekreative værdier og muligheder.

I sommeren 2011 blev GeoPark Odsherred officielt indviet med otte oplevelsessites i landskabet og et lille udstillingslokale - skolestuen på Dragsholm Slot. Projektet med at etablere en geopark i Odsherred skal formelt indstilles af Den Danske UNESCO Nationalkommission, og planen er også at gøre geoparken til paraply for erhverv, turisme, kulturliv og branding af Odsherred.

Konkret rummer projektet anlæg af højderygstien mellem landsbyerne Veddinge og Høve, mellem Maglehøj og Dutterhøje samt inddragelse af en eksisterende sti mellem Esterhøj og Maglehøj. Projektet omfatter også etablering af bl.a. shelterpladser, infostandere, udsigtsposter, bænke og stenter.

Stedet Tæller

Projektet er støttet igennem vores kampagne Stedet Tæller. Kampagnen støtter konkrete, fysiske projekter i Danmarks yderområder. Formålet er, at kampagnens projekter skal være med til at udvikle og udnytte de stedbundne potentialer, der kan bidrage til at styrke livskvaliteten i ydomeråderne.

Stedet Tæller

Landskabet åbnes og markedsføres som del af et større turismetilbud. Samtidig kan projektet vise, hvordan der kan skabes 'bløde' forbindelser mellem byerne og de kulturhistoriske nedslag. Og endelig har projektet synergi til den kommunale strategi for udvikling af området til Geopark.

Projektejer: Odsherred Komuune

Projektfakta

Kontakt

Stine Lea Jacobi Programchef

  • Kort

Kort

Veddingevej 11, 4550 Asnæs

{{ title }}

{{ description }}