Jyske Aas

At samle og formidle natur, geologi og kulturhistorie omkring højderyggen Jyske Aas som et fælles 'oplevelsesbælte'. Sådan lød visionen bag dette projekt, som skal styrke turismen i et område og engagere lokale aktører i udviklingen af nye oplevelser og attraktioner.

Visionen for dette projekt har været at samle og markedsføre området omkring Jyske Aas som et fælles oplevelsesbælte for helårsturisme i Østvendsyssel. Bag idéen stod ca. 100 private aktører og organisationer fra området, som ville udvikle de nye tilbud i en række netværks- og arbejdsgrupper. Oplevelsesbæltet er baseret på de muligheder, aktiviteter og aktører, som allerede eksisterede på stedet, og målet har været at gøre området til et af landets førende oplevelsesbælter for helårsturisme og oplevelsesøkonomi.

Europas nordligste højderyg

Den kuperede højderyg Jyske Aas er Europas nordligste højderyg formet af is og vand for omkring 12.000 år siden. Det udstrakte fredede område er forbundet med en 30 kilometer lang sti mellem Dronninglund og Østervrå.

Her når de højeste toppe op over 100 meter, og her finder man dybe dale, stejle bakker, store skovområder, rester af urskov, kulturhistoriske og geologiske effekter. Husene er billige, og i de sammenlagte landbrugs funktionstømte bygninger er der oplagte muligheder for at etablere forskellige kunsthåndværksteder, atelierer og gårdbutikker.

Konkret bestod projektet af tre typer fysiske tiltag: Stjernepladser, der tager imod de besøgende og leder dem ud i området. Enkle standere, der markerer aktører, særlig natur og kulturhistoriske områder. Og endelig etableringen af fysiske og digitale netværk.

Projektet er en del af kampagnen Stedet Tæller, der skal være med til at udvikle og udnytte de stedbundne potentialer, der kan bidrage til at styrke livskvaliteten i yderområder.

Yderområdernes potentialer

Projektet er en del af initiativet Yderområdernes potentialer, der arbejder for at udnytte de stedsspecifikke lokale potentialer som grundlag for positiv omstilling.

Yderområdernes potentialer

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2014
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • 2015
  • Støttebeløb
  • 3 mio. kr.
  • Kort

  • Nyheder

Kort

Jyske Ås, Østervrå

{{ title }}

{{ description }}