Kvæsthusprojektet

København har fået to nye, smukke pladser med plads til liv og leg for alle, et nyt klimatilpasningsanlæg og et underjordisk parkeringsanlæg, der skal skabe rammerne for et rigt og varieret by- og kulturliv i hjertet af København.

Kvæsthusprojektet er geografisk placeret ud til Københavns Havn, mellem Nyhavn på den ene side og Frederiksstaden og Amalienborg på den anden side. Her er der både høj arkitektonisk kvalitet og plads til, at mennesker kan få gode oplevelser året rundt.

Projektet er tænkt sammen med Frederiksstaden og skal bidrage til byens kvaliteter på samme internationale niveau, som denne bydel gør.

Projektet har omfattet tre hovedelementer, som indbyrdes understøtter hinanden i ét sammenhængende hele:

 • Kvæsthuspladsen - Københavns nye store plads på Kvæsthusmolen.
 • Kvæsthusbassinet og trappeanlæg som danner rammen om et nyt og spændende havnemiljø
 • Parkeringsanlægget under Kvæsthusmolen med plads til 500 biler
     

Kvæsthusprojektet er blevet realiseret i en partnerskabsaftale mellem Realdania og Kulturministeriet/Det Kongelige Teater gennem Realdania By & Bygs datterselskab Kvæsthusselskabet A/S. Projektet har været organiseret med en styregruppe bestående af repræsentanter fra Kulturministeriet, Det Kongelige Teater og Realdania.

Læs mere om de enkelte dele af Kvæsthusprojektet under menupunktet ”Kvæsthusprojektets elementer” længere nede på siden.

Projektfakta

Kontakt

Ann Hein Chefkonsulent

 • Realdania præsenterede i marts 2007, efter aftale med Københavns Kommune, et skitseforslag til en samlet løsning for en forbindelse mellem de historiske bymiljøer; Frederiksstaden og Holmen i København.

  Forslaget blev debatteret ivrigt, og i lyset af de synspunkter, der var fremme i debatten, blev forslaget ændret på nogle punkter.

  Kvæsthusprojektets fire elementer

  Kvæsthuspladsen spænder fra Nyhavn i hele Kvæsthusmolens længde og giver mulighed for rekreative aktiviteter. Pladsens samlede areal er på 13.430 m2, hvilket svarer til et område ca. 25 procent større end Rådhuspladsen. Pladsen er udført med trappe- og elevatorbygninger til p-anlæg, samt mindre pavilloner til caféudskænkninger, lette caféoverdækninger, opbevaring af tekniskudstyr mv. På ydersiden af molen har turbådene billetsalg og anlægsplads.

  Kvæsthusbassinet er udviklet til byens nye "små-båds-terminal" for havnetaxier, kajakker og lignende. I tilknytning hertil er der anlagt mod både Sankt Annæ Plads og mod Kvæsthuspladsen nye sidde- og trappeanlæg helt ned til vandhøjden, således at ophold i tæt kontakt med vandfladen er muliggjort.

  Det underjordiske p-anlæg er etableret under den eksisterende Kvæsthusmole som et højklasse, underjordisk p-anlæg. Her er åbent og lyst, og de tre etager er forbundet af et åbent rum i hele anlæggets længde. Dagslys skinner igennem loftets glassten. Det nederste dæk, tre etager under jorden, er udført så det kan bruges til andre aktiviteter end parkering. Ned- og opkørsel er placeret på Sankt Annæ Plads. Parkeringsanlægget kan rumme 500 personbiler.

 • Den samlede præsentation af Kvæsthusprojektet, som projektet blev lagt frem i marts 2007.

  Lokalplan for Kvæsthusbroen
  Lokalplan nr. 374, ”Kvæsthusbroen”. Lokalplanen, som blev vedtaget i Københavns Borgerrepræsentation den 25. marts 2004, omhandler blandt andet det underjordiske p-anlæg og en mulig etablering af en forbindelse for fodgængere og cyklister fra Kvæsthusbroen til Dokøen.

  VVM-rapport
  En vurdering af virkning på miljøet for Skuespilhus, parkeringsanlæg og forsinkelsesbassin på Kvæsthusbroen. Rapporten vurderer, at driften af Skuespilhus og p-anlæg ikke vil give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger.

  Den Blå Plan 
  Debatoplæg fra 2003 om udviklingen af Københavns Havn. Oplægget foreslår blandt andet, at man udskriver en arkitektkonkurrence om en broforbindelse mellem Kvæsthusmolen og Holmen - og hermed de to kulturelle sværvægtere Skuespilhuset og Operaen.

 • Galleri

 • Kvæsthusprojektets elementer

 • Lokalplan og rapporter

 • Relaterede projekter

 • Kort

 • Nyheder

Galleri

Kvæsthusprojektets elementer

Kvæsthusprojektets elementer

Herunder kan du læse om den forskellige elementer, der udgør Kvæsthusprojektet:

Kvæsthuspladsen
Kvæsthuspladsen er en smuk plads, der strækker sig hele vejen fra molens spids og frem til Nyhavn. Nord for Skuespilhuset er pladsen blevet et nyt offentligt rum i stor skala med høj arkitektonisk kvalitet, som er afstemt med Operaens, Skuespilhusets, Frederiksstadens og Holmens kvaliteter.

Samtidig er pladsen fleksibel og funktionel i forhold til forskellige former for færdsel, udfoldelse og oplevelse, både til lands og til vands.

Foto: Søren Svendsen/Kvæsthusselskabet.dk

Kvæsthusbassinet
Kvæsthusbassinet danner rammen om et nyt, rekreativt havnemiljø med havneliv og aktiviteter på kajkanten og anløb af både små og store fartøjer. Dette er gjort ved at skabe pavilloner, anløbsbroer og siddetrapper tæt på vandoverfladen og ved at tilbyde plads til større fartøjer og mindre som fx turbåde, sejlbåde, mindre motorbåde, ’Flyvefisken’ og andre havnetaxier.

 

Foto: Søren Svendsen/Kvæsthusselskabet.dk

Parkeringsanlægget
Parkeringsanlægget er et højklasset parkeringsanlæg placeret under Kvæsthusmolen. Det er et attraktivt og inviterende anlæg, og parkering i anlægget kan opleves som en integreret og positiv del af den samlede oplevelse ved at se en forestilling i Det Kongelige Teater, besøge Kvæsthuspladsen eller deltage i anden aktivitet i lokalområdet.

Parkeringsanlægget er et tre etagers underjordisk anlæg med plads til 500 parkerede personbiler.

 

Foto: Søren Svendsen/Kvæsthusselskabet.dk

Lokalplan og rapporter

Lokalplan og rapporter

Den samlede præsentation af Kvæsthusprojektet, som projektet blev lagt frem i marts 2007.

Lokalplan for Kvæsthusbroen
Lokalplan nr. 374, ”Kvæsthusbroen”. Lokalplanen, som blev vedtaget i Københavns Borgerrepræsentation den 25. marts 2004, omhandler blandt andet etableringen af det underjordiske parkeringsanlæg samt en mulig bro mellem Kvæsthusmolen og Holmen.

VVM-rapport
En vurdering af virkning på miljøet for Skuespilhus, parkeringsanlæg og bassin. Rapporten vurderer, at driften af Skuespilhus og p-anlæg ikke vil give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger.

Den Blå Plan 
Debatoplæg fra 2003 om udviklingen af Københavns Havn. Oplægget foreslår blandt andet, at man udskriver en arkitektkonkurrence om en broforbindelse mellem Kvæsthusmolen og Holmen, og de to kulturelle sværvægtere Skuespilhuset og Operaen.

Kort

Kvæsthuspladsen

1252 København

{{ title }}

{{ description }}