Ledreborg Slotspark

Herregården Ledreborg og det tilhørende store parkanlæg hører til blandt Danmarks mest helstøbte kulturmiljøer. Parkanlægget blev fra 2004-2006 renoveret efter en helhedsplan der både var nyskabende og respekterede stedets kulturværdier.

Tegnestuen Schønherr har stået bag den helhedsplan, der har dannet grundlag for restaureringsprincippet i slotsparken.

Anlægsarbejdet var tilrettelagt ud fra tre hovedmål:

 • At understrege og genskabe barokke spor, der har historisk værdi i haven.
 • At skabe en havekunstnerisk fornyelse ved at rejse ”stedets ånd”.
 • At være praktisk realistisk både hvad angår økonomi og tilpasning til nutidig brug og vedligeholdelse af slotsparken.

Konkret har renoveringen af parken bl.a. omfattet en genopretning af de terrasserede skrænter samt af springvand og spejldam, ligesom en række af parkens mange sandstensfigurer er blevet restaureret. Overalt er der anvendt slidstærke materialer, der er lette at vedligeholde. Tilsvarende er der blevet lagt vægt på, at den nye beplantning er robust og enkel at passe. Og så har renoveringen omfattet en række praktiske installationer med henblik på de mange arrangementer, der afholdes i parken - ikke mindst slotskoncerterne.

På skråningen modsat slottet, nedenfor for den midterste terrasse, er anlagt et bassin med en bagvæg i store granitblokke, som en hule i skråningen. Fra den midterste næsten 4 meter høje granitblok, plasker et vandfald ned i bassinet. Bassinet og vandfaldet er udført af kunstneren Erik Heide. Til terrassen ovenfor vandfaldet er skabt en høj skulptur, som kan overdække figuren af Adam og Eva i vinterhalvåret. Skulpturen er endnu et af Erik Heides bidrag til renoveringsprojektet.

Ledreborg Slotspark

Herregården Ledreborg ved Roskilde og det tilhørende store parkanlæg på ca. 4 ha hører til blandt Danmarks mest helstøbte kulturmiljøer. Selve Ledreborg slot er en karakteristisk rokokobygning, mens parken, der i 1740'erne oprindeligt blev anlagt som en barokhave, senere er blevet omdannet til et mere landskabeligt romantisk anlæg. Både slottet og parken besøges hvert år af et stort antal mennesker - ikke mindst i forbindelse med de populære slotskoncerter.

Parken er åben for publikum hele året mod et gebyr på 25 kr.

Projektfakta

 • Påbegyndt
 • 2004
 • Afsluttet/forventet afsluttet
 • 2006
 • Støttebeløb
 • 20 mio. kr.
 • Arkitekt
 • Schønherr
 • Websites
 • Ledreborg Slotspark

Kontakt

Christian Andersen Programchef

 • Kort

 • Nyheder

Kort

Ledreborg Alle 2D

4320 Lejre

{{ title }}

{{ description }}