x

Det støtter vi ikke

Vi støtter kun projekter, der har tilknytning til det byggede miljø.

Vi støtter kun projekter, der har tilknytning til det byggede miljø og er almennyttige. Derfor har projekter, der falder ind under følgende formål, ikke mulighed for at få støtte:

 • Rent privatøkonomiske formål
 • Rent erhvervsmæssige formål
 • Rent partipolitiske formål
 • Rent sociale formål
 • Rent undervisningsmæssige formål
 • Rent sundhedsmæssige formål
 • Rent humanitære formål
 • Rent religiøse formål
 • Rent underholdningsmæssige formål
 • Rent idræts- og fritidsmæssige formål
 • Rent infrastrukturelle formål

Vi støtter ikke projekter, der klart falder uden for vores formål. F.eks. studierejser, stipendier, udlandsophold m.v. for studerende, tilskud til idrætsforeningers stævner og lignende aktiviteter, tilskud til bogudgivelser, der er uden tilknytning til det byggede miljø, renovering af privates boliger m.v.

Vi giver ikke støtte til andre fonde/organisationer, der støtter de samme projekter, som vi selv yder tilskud til.

Vi giver ikke støtte til inventar, møbler, kunst og lignende, medmindre det er en naturlig integreret del af en bygning.

Vi giver heller ikke støtte til studierejser, uddannelse, ferieophold m.v. selvom der er en eller anden form for relation til det byggede miljø. Vi kan kun give støtte til rejser, hvis der er tale om studierejser, som er uløseligt forbundet med et støtteværdigt projekt i Danmark.

Derudover støtter vi ikke:

 • Museale opgaver, der er organiseret inden for rammerne af Frilandsmuseet, Den Gamle By i Århus og lignende, medmindre der er en ganske særlig grund. Denne type museer og institutioner har i forvejen en organisation og økonomi, som forventes at kunne klare disse opgaver.
 • Bygninger og anlæg til den traditionelt organiserede foreningsidræt, medmindre bygningerne har et særpræg (f.eks. nybyggeri med høj arkitektonisk værdi eller en nutidig anvendelse af en gammel bygning, der har udtjent sit oprindelige formål).
 • Bygninger og anlæg til folkekirkelige og andre religiøse formål. Vi kan dog godt yde støtte til projekter, der omfatter privatejede kirker, der ikke er støttet af Folkekirken (staten), og anvendes til et ikke-religiøst formål.
 • Vi yder ikke støtte i form af sponsorater, medlemskaber eller lignende, der ligger uden for vores formål og virkefelt.

Som udgangspunkt støtter vi ikke køb af grunde og ejendomme. Undtagelsen er ejerskaber af helt særlige historiske ejendomme, jf. vores datterselskab Realdania By & Bygs virkefelt:

Realdania By & Byg