x

De glemte arkitekter

Podcast: De glemte arkitekter

’De glemte arkitekter’ er en podcastserie i seks afsnit, der sætter fokus på kvinder i dansk arkitektur fra 1925-1975.

Podcast: De glemte arkitekter
Dansk arkitekturhistorie er i dag koncentreret omkring nogle få velkendte mandlige skikkelser, der ofte fremhæves for markante værker. Vi ved til gengæld meget lidt om for eksempel hovedparten af de kvinder, der gennem tiden har været aktive inden for arkitektfaget i Danmark. Men kvinder har også haft en stor betydning – ikke mindst for den hverdagsarkitektur, der omgiver os alle i form af skoler, parker og almene boliger.  

En podcastserie på seks afsnit skal gøre os klogere på de danske kvindelige arkitekter, der har været med til at forme vores alle sammen hverdag. 

En arkitektonisk opdagelsesrejse 

I podcastserien ’De glemte arkitekter’ er vi med forskerne Svava Riesto, Henriette Steiner og Jannie Rosenberg Bendsen på opdagelsesrejse. 

Du kommer f.eks. med på en lytter under et besøg i Kollektivhuset i Høje Søborg, som på papiret er tegnet af tre mænd. Flere kvinder spillede dog en vigtig rolle – blandt andet den progressive køkkenarkitekt Ulla Tafdrup. '

I et andet afsnit hører vi om de professionelle muligheder og udfordringer, der kan opstå, når mænd og kvinder finder sammen i en kombination af faglig lidenskab og privat kærlighed. F.eks. besøger forskerne det hus til bolig og tegnestue, som arkitekterne Karen Clemmensen og Ebbe Clemmensen tegnede til sig selv.  

Seks temaer 

Podcastserien består af seks afsnit. Første afsnit - Hvor er kvinderne? -  introducerer forskerne og formålet med deres projekt. De fem øvrige afsnit er struktureret omkring temaerne: Alternativer, Kærlighed, Visioner, Omsorg og Vækst. 

Hvert afsnit rummer reportager, hvor forskerne er ude og grave i fortiden, møde kilder, opsøge steder og grave i arkiver. Afsnittene giver også plads til forskernes tanker og refleksioner om arbejdet, som det skrider frem.  

Serien følger forskningsprojektet ’Kvinder i dansk arkitektur 1925-1975’, der har fokus på kvinders bidrag til arkitektfaget.  Den er produceret af Niels Bjørn/BYLYD og Ane Skak. Podcasten er støttet af Realdania. 

 

Podcasten følger forskningsprojektet ’Kvinder i dansk arkitektur 1925-1975’ på Københavns Universitet. Læs mere om projektet her.

Forskningsprojektet er et samarbejde mellem:

Lektor Svava Riesto, lektor Henriette Steiner, arkitekturhistoriker Jannie Rosenberg Bendsen, grafiker Liv Løvetand, kommunikationsmedarbejder Mathilde Merolli og projektmedarbejder Frida Irving Søltoft.

Forskningsprojektet er støttet af:

Foreningen Realdania, Danmarks Frie Forskningsfond, Statens Kunstfond, Dreyers Fond, Landsbyggefonden, Karin og Georg Boyes Fond, Københavns Universitet.
 

De glemte arkitekter
Kapiteloversigt

Episode 1: Hvor er kvinderne?

Mød forskerne Svava Riesto, Henriette Steiner og Jannie Rosenberg Bendsen, som fortæller om behovet for en ny dansk arkitekturhistorie. Afsnittet trækker tråde til lignende projekter andre steder i verden – og til dansk viden på området, som forskerne bygger videre på.Medvirkende: Henriette Steiner, Svava Riesto, Jannie Rosenberg Bendsen, Despina Stratigakos, Rikke Lequick Larsen, Josefin Hilton.

Episode 2: Kærlighed 
Faglig lidenskab, privat kærlighed og professionelt samarbejde. Hvad betød det for de kvinder, som var gift med og havde tegnestue sammen med en mand? Hvilke muligheder og udfordringer opstod? 
I afsnittet hører du blandt andet om arkitekt Karen Clemmensen, som var gift med arkitekt Ebbe Clemmensen.  
Medvirkende: Henriette Steiner, Svava Riesto, Jannie Rosenberg Bendsen, Frank Erik Jeppesen.
 
Episode 3: Visioner 
Forskerne er på besøg i Kollektivhuset i Høje Søborg, hvor man blandt andet finder køkkener, særlige for deres tid. Du kommer også med i arkitekturarkivet, hvor forskerne leder efter spor af kvinders arbejde. 
Medvirkende: Jannie Rosenberg Bendsen, Svava Riesto, Henriette Steiner, Elisabeth Rehling.
 
Episode 4: Alternativer 
Forskerne er på jagt efter den alternative arkitektur, som opstod i 1970'erne som modsvar til en industrialiseret byggeskik – her gjorde især billedkunstner og arkitekt Susanne Ussing fra tegnestuen Ussing & Hoff oprør mod det, hun anså som arkitektur præget af stereotypt maskuline værdier.  
Medvirkende: Svava Riesto, Henriette Steiner, Jannie Rosenberg Bendsen, Kjeld Kjeldsen, Carsten Hoff.

Episode 5: Vækst 
På nogle få årtier fra 1950erne og frem blev der i Danmark opført et væld af nye boliger, biblioteker, parker, skoler og rådhuse. Velfærdsstaten blev formgivet i de år, og de mange projekter udgør stadig hverdagsbyen for mange mennesker. Mange af projekterne i vækstperioden blev skabt på tværs af køn og faglighed. Det hører vi mere om i afsnittet, hvor vi blandt andet lærer mere om landskabsarkitekt Agnete Muusfeldt. 
Medvirkende: Svava Riesto, Henriette Steiner og Jannie Rosenberg Bendsen.
 
Episode 6: Omsorg 
Der eksisterer en fortælling om, at dansk modernisme rev alt ned til grunden og erstattede det meste med nye kasser og motorveje. I afsnittet her nuanceres historien. For der var også byplanlæggere, som gik nænsomt og omsorgsfuldt til opgaven med at udvikle byerne – med respekt for historien og stedets egenart. Det gjaldt f.eks. Vibeke Dalgas, som udarbejdede en række bevaringsplaner for byer over hele landet, og Anne Marie Rubin, der planlagde store kystlandskaber til glæde for mange mennesker. 
Episoden er sidste og afsluttende episode i podcasten ’De glemte arkitekter’. Medvirkende: Svava Riesto, Henriette Steiner, Jannie Rosenberg Bendsen og Henrik Færgemann Hansen. 

 

Serien er produceret af Niels Bjørn / BYLYD og Ane Skak. 

Serien har seks afsnit. Første afsnit introducerer forskerne og formålet med deres projekt. De fem øvrige afsnit er struktureret omkring temaerne: Alternativer, Kærlighed, Visioner, Omsorg og Vækst. Hvert afsnit rummer reportager, hvor forskerne er i marken for at møde kilder, opsøge steder og gennemgå arkiver. Afsnittene giver også plads til forskernes tanker og refleksioner om arbejdet, som det skrider frem.

Kvinder skaber rum: En hyldest til arkitekturens kvinder  
 
Hvem er de oversete kvinder i dansk arkitektur?

Fra den 13. maj til den 23. oktober 2022 viser Dansk Arkitektur Center udstillingen: ‘Kvinder skaber rum.’ Udstillingen hylder kvinders bidrag til arkitekturen. For hvordan står det til i arkitektbranchen anno 2022? Kan internationale stjernearkitekter som Tatiana Bilbao mfl. inspirere os til at skabe rum, der højner vores livskvalitet? Og hvilke håb og fremtidsdrømme har de yngre arkitekter?  

Historisk har kvindelige arkitekter været sværere at få øje på end mændene. De har ikke i samme grad som deres mandlige kolleger lagt navn til store, spektakulære projekter, eller tegnet vores rådhuse, banker og kirker. Ikke desto mindre har kvinder begået arkitektoniske landvindinger, som har haft stor samfundsmæssig betydning, og som præger vores hverdag i dag.  

’Kvinder skaber rum’ er en udstilling, der viser kvinder i arkitekturen på tværs af tid, alder og geografi. 

Udstillingen er støttet af Realdania, Augustinus Fonden, William Demant Fonden og Kvindernes Bygnings Fond. 
 
Sideløbende med podcastserien er en kort dokumentarfilm blevet produceret. Filmen følger forskerne og deres metoder. Vi er blandt andet med forskerne på besøg hos tidligere ægtefælle, partner og arkitekt Carsten Hoff for at blive klogere på billedkunstner og arkitekt Susanne Ussing. Vi er også med ude at opstøve glemte dokumenter, der viser hvordan arkitekt Rut Speyer kunne sætte sit arkitektoniske aftryk på en hel villavej.

Filmen er produceret af Ane Skak, Immersive Stories og støttet af Realdania som en del af podcastserien De glemte arkitekter.

Filmen kan blandt andet opleves på Dansk Arkitektur Centers aktuelle udstilling Kvinder skaber rum.