x

Fællesskaber

Vi støtter rammerne for det gode fællesskab

Det at bringe mennesker sammen spiller en vigtig rolle i mange af de knap 3.900 projekter, som vi har støttet. Det er lige fra store byudviklingsprojekter til små lokale ildsjæleprojekter. I dette tema sætter vi fokus på de fysiske rammers betydning for det gode fællesskab.

Vi støtter rammerne for det gode fællesskab

Igennem hele livet indgår vi i fællesskaber. Familien er det første fællesskab, vi møder i livet. Senere i livet indgår vi i mange former for fællesskaber som skole, job og foreninger. Gennem fællesskaber indgår vi i relationer med andre mennesker. Relationer som har stor betydning  for vores oplevelse af at have et godt liv. 

I Realdania tror vi på, at de fysiske rammer er en vigtig nøgle til at skabe de relationer, som er forudsætningen for det gode fællesskab. Derfor har fokus på fællesskabet altid været et centralt element i vores arbejdsform. Vi er optaget af, hvordan vi med udviklingen af de fysiske rammer for hverdagen i Danmark kan bidrage til møder mellem mennesker og til fællesskaber. I det hele taget til at styrke sammenhængskraften i samfundet. 

I dette tema sætter vi fokus på rammerne for fællesskaber indenfor følgende områder (se længere nede på siden):

  • Seniorbofællesskaber
  • Landsbyklynger
  • Ildsjæleprojekter

Ildsjæleprojekter

Ideer til nytænkning af rammerne fællesskaber kommer ofte fra lokale engagerede ildsjæle rundt omkring i landet. Siden 2011 har vi gennem vores ildsjælekampagner, senest Underværker, støttet mere end 200 af den type projekter. Meget ofte handler det
om at anvende forskellige fysiske rammer på nye måder - til gavn for lokalsamfundet

Du kan læse mere om vores ildsjælekampagne her:

Underværker

Seniorbofællesskaber

Seniorbofællesskab i Horsens

Ensomhed blandt ældre er et stigende problem, og undersøgelser viser at det i dag påvirker 104.000 ældre. Vores undersøgelser viser, at det bo sammen med andre kan afhjælpe ensomhed.  Derfor arbejder for at udvikle og forbedre boformer og fællesskaber, som kan fremme livskvaliteten. 

Læs vore tema:

Seniorbofællesskaber

Herunder finder eksempler på seniorbofællesskaber, som vi har været med til at støtte og udvikle:

Landsbyklynger

Mange landsbyer er presset. Der bliver færre indbyggere, hallen står tom og butikkerne lukker. Og det presser også det sociale liv og fællesskaberne i landsbyerne. Det vil vi Realdania gerne være med til ændre. Derfor har vi sammen med DGI taget initiativ til etablere en lang række landsbyklynger. 

I en landsbyklynge finder flere landsbyer sammen i et nyt fællesskab, hvor borgere samles om alt fra institutioner og foreninger til haller og rekreative tilbud. I en landsbyklynge er det måske ikke alle landsbyer, der kan beholde deres hal – til gengæld kan landsbyerne til sammen igen stille hold.

Herunder ser du en række eksempler på landsbyklynger, som vi har været med til at udvikle: