x

Faglig morgen: Nye veje til reelt grønne renoveringer af arkitektonisk høj kvalitet

En stor del af de danske etageejendomme , som er bygget i perioden 1930-1974, står overfor en snarlig renovering. Men hvordan sikrer vi, at renoveringen sker på en måde, som sætter minimale CO2 aftryk samtidig med, at de arkitektoniske kvaliteter bevares og udvikles? Kom til faglig morgen og bliv skarpere på hvordan, vi kan gribe det an.

Arrangementet er afholdt

Dato
10. juni 2022

Tidspunkt
kl. 08.30 — kl. 10.00

Adresse
Akademisk Arkitektforening Åbenrå 34
1124 Kbh. K

Arrangør
Realdania og Arkitektforeningen

Adgang for alle

Faglig morgen: Nye veje til reelt grønne renoveringer af arkitektonisk høj kvalitet

Arrangementet den 10. juni er for alle interesserede.

Claus Bjørn Larsen

Forskning peger på, at det kan være mere klimavenligt at renovere i stedet for at rive ned og bygge nyt. Men der kan være store forskelle på de beregnede og de faktiske CO2-besparelser i de metoder, vi bruger til at beregne CO2-aftrykket i dag. Det er et problem, fordi det giver upræcise tal, der ofte er betydeligt grønnere end, hvad de reelt er.

Ønsker vi som arkitekter og aktører i byggebranchen at mindske bygningernes betydelige CO2-aftryk, når vi renoverer, er der behov for at vi bliver langt skarpere på, hvad det egentlig kræver af viden og samarbejde på tværs af fagligheder. Ikke blot for at reducere energiforbruget, men også for at styrke de arkitektoniske kvaliteter, som kan være med til at give bygningerne lange levetider.

I samarbejde med Arkitektforeningen inviterer Realdania til faglig morgen med oplæg om tværfaglig metodik målrettet konkrete bygninger.

Mød forfatterne bag den endnu ikke offentliggjorte publikation; ’Reelle CO2-besparelser og konkrete bygninger – en tværfaglig metodik med afsæt i bevaringsværdige etageejendomme fra 1930-1974.’

Oplægget retter sig mod arkitekter, ingeniører og bygherrer, der ønsker at blive klogere på, hvordan vi, via konkret viden og simple metoder, kan blive bedre til at analysere de specifikke bygningers reelle kvaliteter og klimabelastning.

Oplægget er en del af Realdanias indsats:

’Bygningskultur og klima’.

Ønsker du at deltage online - skal du blot benytte linket her:

Deltag online 

Tilmelding på Arkitektforeningens hjemmeside

 

Program:

Kl. 8.00:
Dørene åbner, kaffe og croissants

Kl. 8.30:
Velkommen v/Lars Autrup, direktør i Arkitektforeningen

Kl. 8.40:
Hvordan kan vi mindske klimabelastningen i et livscyklusperspektiv fra bevaringsværdige bygninger 1930-1974 og samtidig fastholde, styrke eller måske endda forny de særlige karaktertræk og arkitektoniske værdier?v/Thomas Waras Brogren, projektchef i Realdania.

Kl. 8.55:
De lidt for grønne tal. Bygherrens udfordring i forhold til den nuværende tilgangv/ Ditte Strunge Larsen, cand.polit med speciale i bæredygtighedsøkonomi, Strunge Jensen Ingeniører.

Kl. 9.05:
Enkelte redskaber og indsigter kan gøre en stor forskelv/Jesper Strunge Jensen, direktør og ingeniør i Strunge Jensen Ingeniører.

Kl. 9.25:
Betydningen af at kende en bygnings historie, beskrive dens kvalitet og kunnesamarbejde på tværs af fagligheder v/Nanna Steenberg Meyer, arkitekt MAA, Varmings Tegnestue.

Kl. 9.45:
Spørgsmål og input fra salen

Kl. 10.00:
Tak for i dag.