x

Den store klinge og det lille tandhjul

Fra ildsjæle i de danske yderområder og til globale klimaudfordringer. Realdania har med sin nye strategi fokus på at løse problemer og skabe varige forandringer. Og så arbejder foreningen på at give medlemmerne et endnu bedre indblik i sine aktiviteter.

”Vi er i gang med at forfine vores filantropiske strategi i disse år. Vi vil gerne gå ind og tage et større samfundsansvar og være med til at løse nogle af de vanskelige eller komplekse problemer. Dem, som det kan være svært for staten eller nogen anden enkelt aktør at løse alene. Samtidig arbejder vi også i det helt nære perspektiv, når vi f.eks. hjælper lokale ildsjæle med at få skabt liv og aktivitet i nedlagte skoler, møller eller andre bygninger i lokalområdet. Eller når vi sammen med borgerne, kommunerne, virksomhederne og staten arbejder for at skabe positiv udvikling i de yderste egne af Danmark.”

Sådan lyder det fra Realdanias adm. direktør Jesper Nygård, lige inden han i november mødes med foreningens medlemmer til valgmøder i valgområderne  Nordjylland og Syd- og Sønderjylland. 

Fra skatere til herregårde

På valgmøderne vil bestyrelsesformand Michael Brockenhuus-Schack og Jesper Nygård fortælle medlemmerne om Realdanias filantropiske arbejde lige nu – om målene og ambitionerne.

”Vores strategi favner meget bredt – så længe målet er at forbedre livskvaliteten ved at løse problemer og udvikle inden for det, som vi kalder det byggede miljø. Man kan sige, at vi arbejder både på den helt store klinge og på det lille afgørende tandhjul,” siger han.

I Syd- og Sønderjylland kommer bredden også til udtryk. Indsatsen spænder lige fra et skatermiljø af international klasse i Haderslev, over udviklingsprojekter i de almene boligbebyggelser og store byggerier som Alsion og Vadehavscentret og til renovering af en række fine gamle bygninger i det syd- og sønderjyske. Og endelig de steder, hvor foreningen sammen med lokale ildsjæle har skabt nyt liv og nye formål i bygninger som f.eks. Jollmands Gård, herbergerne langs hærvejen, Ansager Hotel og svinestalden ved Elstrup Mølle.

Tilbud til medlemmerne

På valgmøderne vil bestyrelsesformanden og direktøren også fortælle, at Realdania har ekstra fokus på medlemmerne i disse år.

Realdania har nogle utrolig engagerede medlemmer
Adm. direktør i Realdania Jesper Nygård
”Realdania har nogle utrolig engagerede medlemmer, der brænder for det byggede miljø. Det mærker vi tydeligt, når vi møder dem rundt om i landet til valgmøder – eller i andre sammenhænge. De er interesserede, stiller spørgsmål, kommer med forslag – og er i det hele taget meget nysgerrige i forhold til vores arbejde. Derfor vil vi gerne give dem et endnu bedre indblik i, hvad vi laver – bl.a. med særlige arrangementer og tilbud i løbet af året,” siger han og tilføjer:

”Alle kan jo følge med i vores arbejde – på hjemmesiden, via de sociale medier og via vores nyhedsbrev. Og sådan skal det være, for Realdania er for almenvellet. Men vi oplever, at medlemmerne er lige lidt mere interesserede – eller ”nørdede” forstået på den gode måde – inden for f.eks. byggeri og byudvikling. Og derfor vil vi gerne give dem en dybere viden om vores projekter.”

Der vil i de kommende år blive arbejdet med arrangementer og tilbud til medlemmerne – de første kan allerede nu ses på hjemmesiden:

Gode grunde til at være medlem

Nye medlemmer

Jesper Nygård håber, at foreningens medlemmer vil tage godt imod de nye tilbud, fordi det bliver en mulighed for at komme tættere på projekterne. Og så håber han også, at de kan være med til at tiltrække nye medlemmer.

”Jeg synes jo – det er klart – at Realdanias sag og virkefelt er helt fantastisk. Og når jeg fortæller andre om alt det, vi laver, så synes de typisk også, at det er både vigtigt og spændende. Hvis vi bliver bedre til at fortælle historien om vores arbejde på en masse forskellige måder og ad forskellige kanaler, så tror jeg, at mange boligejere vil have lyst til være med i foreningen,” lyder det fra Jesper Nygård.

Han glæder sig til midt i november – sammen med formandskabet og resten af direktionen – at mødes med medlemmerne i både det sønderjyske og det nordjyske.

”Valgmødedagen er altid en festdag – det er her, demokratiet arbejder, og her vi møder medlemmerne og den forankring og opbakning, som er en del af Realdanias fundament.”