x

Bymidter i forandring

Video

Dato
16. juni 2021

Længde
54 m 24 s

Debatsamtale fra Folkemødet 2021. Livestreamet den 17. juni 2021.

Vi ser nærmere på to nye undersøgelser og diskuterer sammenhængen mellem byliv og handelsliv.

Det ligner et paradoks: På de ene side klarer mange danske byer sig godt – danskerne bosætter sig i stigende grad i byerne, og det skaber økonomi og nye muligheder. På den anden side kæmper mange byer med butiksdød og tomgang i de historiske bymidter. Særligt i de mindre og mellemstore byer risikerer bymidterne at miste deres funktion som vigtigt ankerpunkt for handel, kultur, fællesskab og stedsidentitet. 

Man kan se det som om, at bymidterne er under afvikling, men det tror vi ikke på. Vi ser det som en omstilling. Nye mønstre for bosætning, adfærd og indkøb vil stille nye krav og forventninger til byen – og samtidig er der potentiale for at skabe spændende, levende og robuste bymidter. For dem har vi brug for, også i fremtiden. 

Med afsæt i to friske kortlægninger af butiksliv og byliv under corona undersøger vi, hvad vi ved om sammenhængen mellem byliv og detailhandel, og hvor vi skal sætte ind for at sikre leven de og robuste bymidter langt ind i fremtiden.

Mød Jeff Risom, partner, Gehl, Ditte Marquard Jessen, partner, Urland, Søren Møller Christensen, leder af Udvikling og Plan, Bornholms Regionskommune og Björn Emil Härtel Jensen, projektchef, Realdania.

Moderator: Niels Bjørn, urbanist og ph.d.

Bymidter i forandring FM21 (PDF)

Gehls analyse af bylivet under COVID-19

Urlands analyse af detailhandelens udvikling