x

Fremtidens forstad uden støj fra motorveje - webinar

Video

Dato
31. marts 2022

Længde
2 t 31 m

To rådgiverteams præsenterer nyeste viden og gode eksempler fra ind- og udland, der kan skærme byerne mod trafikstøj fra motorveje.

Trafikstøj fra motorveje er et stort problem i forhold til vores muligheder for at bevare og udvikle den gode by. Livskvalitet, befolkningens sundhed, den sociale sammenhængskraft og brugen af natur- og rekreative områder er udfordret af støjgenerne fra trafikken fra de store motorveje, der gennemskærer både bolig- og naturområder. 

Gladsaxe og Furesø Kommuner er nogle af de kommuner i Danmark, som er mest plaget af trafikstøj. De to kommuner er derfor gået sammen med den filantropiske forening Realdania om et projekt, hvor to rådgiverteams har fået til opgave at samle den nyeste viden og de bedste eksempler på løsninger fra ind- og udland, der kan skærme den åbne by og de rekreative områder mod trafikstøj fra motorveje.

På webinaret formidler de to rådgiverteams viden om, hvad man kan gøre henholdsvis tæt på kilden og hvad der er muligt, hvis støjen i stedet søges dæmpet væk fra kilden:

  • Hvilke muligheder for støjdæmpning tæt på motorvejen findes og hvordan kan de finansieres?
  • Hvilke konsekvenser har de forskellige typer af støjdæmpning for byens udvikling og sammenhængskraft?
  • Hvordan er sammenhængen mellem længden af de strækninger, vi støjdæmper, og effekten?
  • Er det muligt at skærme byen fra den mere diffuse støj, når vi er et stykke fra motorvejen?
  • Hvilke værktøjer har vi til rådighed, når vi har at gøre med diffus støj?
  • Hvordan og hvor investerer vi klogest?

 

Indhold

00:00 Velkomst 
ved Pelle Bournonville, projektchef i Realdania og moderator på webinaret. By- og miljødirektør i Gladsaxe Kommune Maj Green og by- og kulturdirektør i Furesø Kommune Claus Torp fortæller om baggrunden for, at de to kommuner er gået ind i projektet.

00:10 Muligheder og perspektiver for støjdæmpning tæt på motorveje 
ved Team COWI bestående af COWI, Urban Power og Urban Creators.
Eksempler fra ind- og udland på forskellige typer af støjdæmpning, og hvordan de kan bruges i en dansk kontekst. 

01:10 Muligheder og perspektiver for dæmpning af den diffuse støj længere væk fra kilden 
ved Team LABLAND bestående af LABLAND og 103 Rådgivende Ingeniørselskab. 
Eksempler fra ind- og udland på dæmpning og sløring af diffus støj, og hvordan de kan bruges i en dansk kontekst

02:00 Hvordan bringer projektets resultater kommunerne videre?
By- og miljødirektør i Gladsaxe Kommune Maj Green og By- og kulturdirektør i Furesø Kommune Claus Torp giver deres perspektiver på læringen fra vidensprojektet og behovet for nye samarbejder mellem stat, kommuner og private aktører.