x

Samlingskraft: Hvordan udfører jeg et godt arrangement?

Video

Dato
2023

Længde
3 min. 15 sek.

Se videoen og få inspiration til, hvordan du omsætter din arrangement fra forberedelser til praksis.

Arrangementer kan invitere deltagerne til at være aktive medspillere og kan for eksempel tage udgangspunkt i et konkret sted som et hus, en have eller park, en gade, en bydel, landsby eller by og stedets betydning for lokale fællesskaber og den grønne omstilling. Aktiviteterne må gerne være nytænkende i forhold til traditionelle byvandringer, foredrag og lignende. Nytænkende aktiviteter prioriteres forud for de faste formater.

Denne film er del 2 af 2, hvor Tim Jensen deler inspiration til, hvordan I omsætter arbejdet fra forberedelserne til praksis, når I holder et arrangement.

Videoen er produceret i forbindelse med puljen: 'Samlingskraft – sammen om steder vi holder af’, der støtter lokale kræfter, der vil sætte fokus på bygningskultur og bæredygtighed i deres nærområde. 

Puljen løber i tre år med ansøgning ca. hvert halve år. Der kan søges op til 25.000 kr. pr. arrangement, og første ansøgningsfrist er 15. marts 2023. 

Puljen kan søges af alle frivillige foreninger eller grupper. Det vigtigste er en god idé, lysten til at lave et arrangement for andre mennesker og den lokale sammenhængskræft. Planlægning og eksekvering skal ske i samarbejde mellem mindst to frivillige foreninger eller lokale grupper.

Læs mere på:

Samlingskraft.dk