x

Børn og unge inspireres til at gøre en forskel for klimaet

Pressemeddelelse 8. august 2017

Nyt undervisningsmateriale på Skoven-i-skolen.dk giver børn og unge i folkeskolens 4. - 9. klasser samt gymnasiet viden om klimatilpasning i byerne – både i teori og praksis. Det er Naturvidenskabernes Hus, som sammen med Naturstyrelsen og Realdania står bag undervisningsforløbene, der blandt andet bygger på VANDPLUS-klimatilpasningsprojekter rundt om i landet og indgår i projektet Generation Klima.

Målet er, at de i alt 25 naturfaglige undervisningsforløb skal inspirere børn og unge til selv at undersøge og engagere dem i, hvordan de kan være med til at skabe løsninger på klimaudfordringerne i fremtiden. For eksempel ved at tage en naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse.

Konkret er undervisningsforløbene tilrettelagt, så eleverne arbejder med naturfag ude på et klimatilpasningsanlæg i deres nærområde. Her kan de for eksempel tage vandprøver, analysere plante- og dyreliv samt en række andre forskellige aktiviteter. På den måde vil de blive introduceret til forskellige aspekter af, hvordan klimatilpasning i byområder foregår i praksis. Ligesom de også kan blive klogere på, hvilke fordele, der er ved klimatilpasningsanlæg, som både har en klimamæssig og en rekreativ, bymæssig funktion.

Projektet sØnæs i Viborg og ”Vand på sidelinien” i Gladsaxe (to af de i alt fire VANDPLUS-projekter) er de centrale cases i undervisningsmaterialet. De to øvrige VANDPLUS-projekter med byrum i Solrød og Frederiksberg indgår også. 

Konkret kan eleverne på projektet sØnæs lære om, hvordan rensedammen renser og opbevarer regnvand. Samtidig kan eleverne se, hvordan området også fungerer som et smukt og rekreativt byrum - med gode muligheder for ophold, leg og bevægelse. Og dermed bidrager til det samlede bymiljø.

I tilknytning til undervisningsmaterialet er der skabeloner til og eksempler på formidlingsplancher, som kommuner og forsyningsselskaber kan bruge til at sætte op ved deres respektive klimatilpasningsanlæg. Plancherne er dels rettet mod selve undervisningssituationen og elevernes brug af dem. Dels kan de også fungere som formidling over for alle andre besøgende, der passerer klimatilpasningsanlæggene.

Alle kommuner har mulighed for at udpege en række anlæg, som er oplagte for skolebesøg. Især anlæg med en rekreativ merværdi - som VANDPLUS projekterne er eksempler på - er oplagte, da disse er flotte, lettilgængelige og har mange besøgende. Jo flere anlæg i Danmark der udpeges, des flere elever vil have muligheden for at arbejde med klimatilpasning.

Se undervisningsmaterialet på www.skoven-i-skolen.dk

Citater

Projektleder Anita A. Bek, Naturvidenskabernes Hus siger: ”Undervisningsforløbene er en god måde at få de unge til at forholde sig til en relevant og aktuel problemstilling. Samtidig med, at de kommer ud af klasseværelset og ser, hvad skolens fag kan bruges til i praksis.”

Projektchef Pelle Lind Bournonville, Realdania siger: ”Det er rigtig positivt, at danske skoleelever med det her undervisningsmateriale nu får indblik i konkrete klimatilpasningsløsninger i byerne - og oplever dem på egen hånd. Vi håber, at det inspirerer dem til selv at tage aktivt del klimaindsatsen. For eksempel i form af, hvilken uddannelse de vælger senere hen. ”

Om Vandplus

VANDPLUS er et partnerskab mellem Lokale og Anlægsfonden, Realdania og Naturstyrelsen. Partnerskabet har uddelt 12 millioner kroner til i alt fire projekter, som på hver deres måde viser, hvordan tankesættet bag VANDPLUS kan realiseres. Projekterne er udvalgt, fordi de udgør eksempler på en række typiske steder og byrum, hvor investeringer i klimatilpasning kan skabe helt nye værdier for borgerne og byerne – klimatilpasning med både en miljømæssig og en rekreativ funktion.

Om Generation Klima

Generation Klima er et formidlings- og undervisningsprojekt, som vil øge borgernes (særligt børn og unges) glæde ved, interesse for og viden om naturen gennem motiverende og anvendelsesorienterede aktiviteter. Projektet vil forbedre vilkårene for elevernes naturforståelse i nærmiljøet, hvor hovedparten af projektets formidlingsaktiviteter placeres udendørs.
Læs mere på Naturstyrelsens hjemmeside