x

Fra i dag kan regnen komme an i Kokkedal

Pressemeddelelse 13. september 2017

Når et af Danmarks største klimatilpasningsprojekter i dag indvies, er det ikke kun en masse regnvandsbassiner og vandtekniske løsninger, der står færdige. Klimatilpasning Kokkedal viser, hvordan en hel bydel kan blive mere attraktiv og bedre at bo i, hvis man klimatilpasser på den rigtige måde.

I 2007 gik Usserød Å over sine bredder. I 2010 skete det igen. Regnmasserne skabte massive oversvømmelser, og borgeres hjem og kældre fik skader. Det fik Fredensborg Kommune til at etablere et unikt partnerskab med almene boligorganisationer, forsyningen og fonde, der satte sig for både at beskytte bydelen mod oversvømmelser og skabe nye attraktive udearealer.

Et spydspidsprojekt for kommunernes klimatilpasning

Klimatilpasning Kokkedal har fra begyndelsen været tænkt stort. Med et budget på hele 145 mio. kr. og 35 anlægsprojekter, er projektet et af de allerstørste og mest komplekse klimatilpasningsprojekter, der er realiseret i Danmark. Projektet har dermed også været et spydspidsprojekt, som har givet andre kommuner rundt om i landet mod på og inspiration til at gå i gang med deres egne klimatilpasningsprojekter. 

Bedre byrum

Ud over at skabe plads til den øgede mængde regnvand, har projektet forbedret byrumskvaliteten markant. Blandt de mange nye byrum er bl.a. Den Marokkanske Have, Vandhaven, Isflagehaven og Naturhængslet, som er en smuk bred trætrappe, der forbinder boligområderne og den nærved liggende ådal. Derudover er der etableret en ny plads, Bølgepladsen, der ikke alene opsamler regnvand, men som også fungerer til sport som basketball, skateboard og parkour. 

 

Et bredt samarbejde på tværs

Bag Klimatilpasning Kokkedal står et partnerskab bestående af Fredensborg Kommune, Realdania og de to almene boligorganisationer Boligselskabet Ab Hørsholm Kokkedal v/Bolig­kontoret Danmark samt Boligforeningen 3B. Projektet er derudover støttet økonomisk og udviklet i tæt samarbejde med Lokale og An­lægsfonden, Landsbyggefonden, Fredensborg Forsyning A/S og Statens Kunstfond.

Et projekt som Klimatilpasning Kokkedal kan kun lykkes, hvis mange faggrupper og bygherrer arbejder tæt og godt sammen. Derfor er der med færdiggørelsen af projektet også grund til at fejre, hvordan partnerskaber på tværs af kommune, fonde, virksomheder og organisationer kan skabe unikke resultater.


Citater
Borgmester Thomas Lykke Jensen, Fredensborg Kommune:
”Jeg er stolt over, at det er lykkedes at nå i mål med dette enestående projekt, hvor vi tydeligt demonstrerer, hvordan et samarbejde mellem mange parter kan skabe både mange nye løsninger for klimatilpasning og bedre byrum”.

Anne Skovbro, filantropidirektør i Realdania:
”Kokkedal er som en forvandlet bydel, takket være en gennemtænkt helhedsplan og et stærkt samarbejde med kommunen i spidsen. Det er et flot eksempel på, at klimatilpasning og byudvikling kan være to sider af samme sag. Her er nødvendig regnvandshåndtering også løftestang for en bydel, der nu hænger bedre sammen - med nye sjove, aktive og smukke byrum. Populært sagt, er det et projekt, der skaber livskvalitet to gange – det skaber tryghed for oversvømmelser og nyt byliv med bedre plads til samvær og fællesskab for alle i området”.

Esben Danielsen, direktør i Lokale og Anlægsfonden:
”Almene boligområder er ofte en bydel i sig selv med skole, idrætsfaciliteter, supermarkeder, parker og boliger. Udfordringen med at håndtere de voksende koncentrationer af nedbør skal håndteres inde i boligområderne, og det vil være ærgerligt at plastre det hele til med lukkede vandtekniske anlæg. I stedet kan de krævede og nødvendige vandtekniske anlæg også bruges til at gentænke boligområdernes rekreative udearealer, som det er gjort på flotteste vis i Kokkedal”.

Marianne Lundberg Andersen, formand, AB Hørsholm Kokkedal og Lars Lehmann, forvaltningsdirektør, Boligkontoret Danmark:
”Det er en helt særlig glæde, når man som almen boligorganisation er med til at vise vejen, når der skal udvikles og gennemføres store klimaprojekter. Effekterne af dette LAR-projekt vil få betydning både for vores beboere og for alle andre, der bor i, eller har tilknytning til lokalområdet. Ikke alene vil det beskytte mod overskydende regnvand, det vil også åbne bydelen og skabe værdi, glæde og tryghed for alle i Kokkedal. Der er meget, vi sammen kan være stolte af”.

Steffen Morild, formand for boligforeningen 3B:
”Med det her store projekt skaber vi en række helt unikke møde- og aktivitetssteder, der vil være med til at binde bydelens kvarterer sammen og skabe fællesskaber på tværs af områderne. Ikke mindst giver vi de unge nogle flere og bedre muligheder. Vi tror på, at projektet er med til at skabe et trygt nærmiljø, hvor der er plads og rum, og hvor det samtidig er rart at komme hjem”.
 

  • Klimatilpasning Kokkedal blev igangsat i 2011 på baggrund af de to oversvømmelser i 2007 og 2010.
  • I 2012 blev der udskrevet en tofaset arkitektkonkurrence om helhedsplanen. Konkurrencen blev vundet af Shønherr, Bjarke Ingels Group - BIG og Rambøll.
  • Anlægsarbejdet med 40 delprojekter gik i gang i 2016, og det står færdigt september 2017.
  • Klimatilpasning Kokkedal er et af landets største og mest komplekse klimatilpasningsprojekter herhjemme. Ikke tidligere er så stort et projekt realiseret med så mange partnere, så mange forskellige vandtekniske løsninger og over så stort og varieret areal.
  • Projektområder dækker over 69 ha og huser godt 3.000 borgere, flere foreninger, institutioner, skoler og et ældrecenter


Økonomi

Klimatilpasning Kokkedal har et budget på 145 mio. Realdania bidrager med 44,5 mio. kr., Lokale og Anlægsfonden med 5 mio. kr., mens den resterende del finansieres af Fredensborg kommune, Fredensborg Forsyning, Landsbyggefonden, Boligselskabet Ab Hørsholm Kokkedal v/Boligkontoret Danmark samt Boligforeningen 3B.
I løbet af de næste 10-20 år skal der investeres et tocifret milliardbeløb i klimatilpasning i hele landet.

Et projekt der skaber ny viden

Klimatilpasning Kokkedal er blevet fulgt tæt af tre forskerteams, der undersøger hhv. vandteknik, byliv og arkitektur samt organisering. Forskernes arbejde forventes færdigt et år efter projektets indvielse. 

  • Vandteknik-teamet fra Københavns Universitet, ser på den vandtekniske del af projektet, og består af professor Marina Bergen Jensen samt lektor Ole Fryd. 
  • Byliv og arkitektur-teamet fra Aalborg Universitet, ser på den sociale betydning af de nye byrum og regnvandstekniske anlæg, og består af byrumsforsker Gitte Marling og professor Hans Kiib. 
  • Organiseringsteamet fra Københavns Universitet undersøger projektets forudsætninger i form af proces, organisering og finansiering. Dette team består af adjunkt Dorte Hedensted Lund og seniorforsker Karina Sehested.