x

Vandrerute og 12 udsigtspunkter skaber nye oplevelsesmuligheder i Hanstholm Vildtreservat

Pressemeddelelse 11. september 2017

Nu kan man komme helt tæt på naturen i området omkring Isbjerg i Hanstholm Vildtreservat. Fredag den 15. september indvies en vandrerute med 12 udsigtspunkter, der skaber nye oplevelsesmuligheder og samtidig beskytter den følsomme natur. Projektet er gennemført som en del af Realdanias kampagne Stedet Tæller i samarbejde med Naturstyrelsen

Nyt udsyn i Hanstholmreservatet
Hanstholmreservatet ligger mellem Klitmøller og Hanstholm som et månelandskab af klitheder på hævet havbund. Landskabet er unikt i Europa og strækker sig over cirka 40 kvadratkilometer i Nationalpark Thy. I de senere år har flere og flere da også fået øje for de øde klitlandskaber og fremskudte morænebakker, der ligger som bjerge og øer midt i det flade, sandede landskab. Det var derfor naturligt at skabe en vandrerute med flere forskellige muligheder for udsigt og ophold.

Sådan lyder tanken bag Hanstholmreservatets nye vandrerute med 12 tilhørende udsigtspunkter, som indvies fredag den 15. september.

”Projektet i Hanstholmreservatet viser, hvordan man ved hjælp af enkle, arkitektoniske greb skaber nyt udsyn og skærper oplevelsen af stedets helt særlige landskab - skoven, vandet og de store åbne vidder. Men det flotte resultat repræsenterer også en helt ny opfattelse af naturen. Fra at være noget, vi ser på, til at være noget, vi befinder os i og er en del af,” siger Christian Andersen, programchef i Realdania.

Målet er at skabe en stærkere oplevelse af denne del af Thy Nationalpark og samtidig skåne naturen ved at lede besøgende fra ét centralt udsigtspunkt til flere udvalgte punkter rundt omkring i landskabet. Og ikke mindst har oplevelsen af Isbjerg – områdets højeste punkt – fået en ekstra dimension. Fra alene at være et sted med en smuk udsigt indgår den som del af et stort, vildt naturområde, som det kræver tid og nærvær at opleve.

”Isbjerg er Naturstyrelsens mest besøgte område i Thy. Vandreruten fungerer som en rød tråd igennem landskabet og gør sammen med ny skiltning og nye udsigtspunkter reservatet endnu mere tilgængeligt – både for dem, der kommer her tit og dem, der oplever det unikke landskab for første gang. Projektet viser, at det er muligt at komme helt tæt på og samtidig respektere de værdier, mange kommer for at opleve,” siger Ditte Svendsen, skovrider i Naturstyrelsen Thy.

Lavmælt arkitektur skærper naturoplevelsen
Projektet er ét blandt 10, der gennemføres på særlige steder i det danske landskab. Det sker som en del af Realdanias kampagne Stedet Tæller og i tæt samarbejde med Naturstyrelsen. På hvert sted skal enkle, arkitektoniske greb skærpe oplevelsen af naturen uden at overdøve den. 
 

I Hanstholmreservatet betyder det konkret, at den nye vandrerute åbner og formidler landskabet på en måde, som både beskytter og formidler naturen.

Undervejs på ruten er en række steder i landskabet udvalgt og markeret med et podium, man kan bruge til hvile og udkig. Podierne er støbt i aluminium og er placeret i forhold til den dominerende vindretning. Lysninger i plantagen åbner for nye udsigter og sammenhænge i landskabet, og en opgraderet parkeringsplads løfter hele ankomsten til stedet markant.

Kampagnen Stedet Tæller har støttet projektet med 2 mio. kr., og Naturstyrelsen er bygherre. Projektet er tegnet af Anders Abraham Architects, landskabsarkitekt Steen Høyer og Rørbæk og Møller Arkitekter. Naturstyrelsen har i tilknytning til projektet etableret nye trapper, opgraderet bålpladsen ved Nors Sø og ryddet skovbevoksning.Realdania-kampagnen Stedet Tæller
Stedet Tæller er en Realdania-kampagne, der støtter konkrete, fysiske projekter i Danmarks yderområder. Formålet er, at kampagnens projekter skal være med til at udvikle og udnytte de stedbundne potentialer, der kan bidrage til at styrke livskvaliteten i yderområder. Hanstholmreservatet er et projekt blandt 10, der skal højne oplevelsen af særlige steder rundt omkring i det danske landskab i forbindelse med kampagnens fokusområde ”Steder i landskabet”.
Se mere på www.stedet-taeller.dk

Naturstyrelsen
Naturstyrelsen forvalter Miljø- og Fødevareministeriets cirka 200.000 hektar skove og naturarealer, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturarealer. Naturstyrelsen forvalter statens skove og naturarealer, gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter - ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige.
Se mere på www.naturstyrelsen.