x

for de lokale
for turismen
for yderområderne

Kystturisme

Danmark er ét af de lande i Europa, der råder over mest kyst per indbygger. Netop kysten, stranden og havet er et af de danske yderområders stærkeste turismepotentialer. Alligevel kan man flere steder i Danmark opleve kystbyer, der er nedslidte og mangler forbindelse mellem by og hav.

Kystturisme

I Realdania har vi støttet en række projekter, der alle har til formål at løfte kvaliteten i de danske kystbyer med det formål at øge turisme og samtidig gøre det mere attraktivt for de lokale og erhvervslivet. 

Yderområdernes potentialer

Projekterne indgår alle i vores filantropiske initiativ, der blandt andet har fokus på at skabe kvalitet og gode rammer for turisme som lokalt forankret.

Du kan læse mere om initiativet her:

Yderområdernes potentialer