x

Eksperter diskuterer havvandsudfordringer

Pressemeddelelse 1. oktober 2017

35 videnspersoner inden for klima og havvand var over to dage i august samlet hos Realdania. Symposiet Dialog om havvandsstigninger er en del af den indsamling af viden, som vi i Realdania i øjeblikket er i gang med – i forbindelse med, at vi ser på, hvordan vi som filantropisk aktør kan bidrage til løsninger på fremtidens klimaudfordringer.

Eksperterne diskuterede, hvordan vi som samfund kan håndtere, at vandet i havene stiger, og at der i fremtiden vil være flere og kraftigere stormfloder.

Konklusionen fra eksperterne var klar: Vi skal reagere nu! Selvom det er svært at forudse præcist, hvordan fremtidens klima bliver, er der ingen tvivl om, at vi står over for meget store forandringer. Forandringerne vil føre betydelige omkostninger med sig – både nu og fremadrettet.

Men der er noget at gøre – hvis vi vel at mærke reagerer nu. Faktisk vil det i et langsigtet perspektiv være både mere effektivt og også samfundsøkonomisk billigere, hvis vi forbereder og implementerer løsninger allerede nu. Frem for at rette op, når skaden først er sket. Også på trods af, at usikkerheden om fremtidens klimascenarie er stor.

Eksperterne pegede blandt andet på behovet for en god plan med hensyn til organisering og finansiering af sikringen af byerne mod fremtidens klima. Samtidig fremhævede de, at løsningerne skal være tilpas fleksible til, at de kan tilpasses til forskellige scenarier og i takt med, at der udvikles ny viden på området.

Derudover vil det være en stor fordel, hvis der tænkes i merværdi – sådan at de tekniske løsninger ikke kun beskytter mod vand, men også bringer større kvalitet til byerne og blandt andet bidrager til bylivet. Ikke mindst på grund af, at de tekniske løsninger er dyre. Endelig er der behov for, at aktørerne på området samarbejder på tværs: stat, regioner, kommuner og borgere – og på tværs af fag og kompetencer. Vandet kender kun tyngdeloven, og ingen grænser… 

Hent oplæg og andet materiale fra symposiet:

> Havvandsstigning