x

Nu er vinderprojektet valgt til Helhedsplanen for området Jernstøberiet i Ribe

Pressemeddelelse 12. oktober 2017

Ribe Jernstøberis flytning fra Ribe bymidte til erhvervsområdet i Ribe Nord efterlader et stort og spændende byområde. Det er uden sammenligning det største sammenhængende byudviklingsprojekt i Ribes historie, og torsdag den 12. oktober blev vinderen af den gennemførte konkurrence offentliggjort.

Vinderteamet består af totalrådgiver Tegnestuen Vandkunsten A/S, med underrådgiverne Schønherr A/S, Dansk Energimanagement & Esbensen A/S og Urban Creators ApS.

Borgmester Johnny Søtrup, der også er formand for dommerkomitéen, siger: ”Vi er i dommerkomitéen meget begejstrede for vinderprojektet, der på alle måder lever op til forventningerne til en ny bydel i Ribe på jernstøberigrunden, der ligger midt i hjertet af det middelalderlige Ribe. Det er en enstemmig dommerkomité, der har udpeget vinderprojektet.”

Med vinderprojektet ligger der nu en helhedsplan for udvikling af det nye bykvarter. Planen viser, hvordan kvarteret skal være en naturlig forlængelse af den eksisterende by, samtidig med at det skal skabe en kobling til det omkringliggende landskab.

Som del af planen etableres et grønt bælte af træer og buske rundt om og langs bykvarteret. Her kan byens borgere og gæster gå tur og kigge ud over marsken, eller de kan slå vejen ind på det nye kvarters gader og stræder, der anlægges med tydelig inspiration fra gaderne i middelalderbyen.

I et ønske om at forstærke sammenhængen mellem det nye kvarter og den gamle bydel er der i vinderprojektet også lagt op til en god blanding af lave og høje bygninger, der placeres let forskudt mellem hinanden. Sammen med en række indbyggede åbninger og indsnævringer skal det skabe et varieret kvarter med små kroge og pladser, hvor det er hyggeligt at færdes og mødes.

Konkurrencen om Helhedsplan for Jernstøberiet i Ribe er udskrevet af partnerne Ribe Jernindustri A/S, Realdania og Esbjerg Kommune.

Michael Boel Olesen, der er direktør for Ribe Jernindustri A/S, siger: ”Vinderprojektet er virkelig flot og meget realistisk. Det vil give mulighed for at bygge boliger til forskellige typer husstande og dermed skabe basis for et afvekslende lokalt liv. Samtidig giver forslaget mulighed for byliv, der er tilknyttet Ribehallen og de pladser, som indgår i vinderprojektet. Der er også fin mulighed for at indpasse en dagligvarebutik i kvarteret.”

Lars Autrup, der er projektchef i Realdania, siger: ”Det er et meget flot og velgennemført vinderprojekt, som udviser den respekt for omgivelserne, som er helt afgørende i nordens ældste by. Det er en plan, der sørger for, at Ribes fysiske struktur og historie lever videre i et helt nyt bykvarter. Det styrker Ribes attraktivitet både som bosætningsby og turistby.”

Konkurrencen om Helhedsplanen for området Jernstøberiet i Ribe er finansieret af Ribe Jernindustri A/S (750.000 kr.), Realdania (1.000.000 kr.) og Esbjerg Kommune (750.000 kr.).

En realisering af Helhedsplanen vil skulle finansieres efterfølgende.

Konkurrencerådgiver gennem hele forløbet er Anne-Mette Bølling, direktør, ARKITEKTKONKURRENCERDK

Konkurrencen er gennemført som en såkaldt parallelkonkurrence og blev sat i gang med et kickoffmøde i april måned i år, efter at tre konkurrenceteams var blevet udvalgt gennem prækvalifikation.

Herefter har der været afholdt workshop med konkurrenceteams og været en mellemaflevering, inden den endelige indsendelse af konkurrenceforslag. En følgegruppe, bestående af foreninger og interessenter i Ribe, er blevet hørt i sammenhæng med processen. Naboerne til Ribe Jernindustri er løbende blevet orienteret.