x

Sociale mursten: Arkitektur som gør en forskel

Pressemeddelelse 9. oktober 2017

Fysiske rammer kan ikke i sig selv løse sociale problemer. Men gode processer og gennemtænkt design kan understøtte det afhjælpende, helbredende og terapeutiske arbejde. Sådan lyder en af konklusionerne i en ny forundersøgelse, som ser nærmere på samspillet mellem de fysiske rammer og det socialfaglige arbejde.

Forundersøgelsen 'Sociale mursten' beskriver, hvordan ledelse, medarbejdere og arkitekter oplever betydningen af de fysiske rammer på seks ombyggede eller nyopførte institutioner for udsatte og marginaliserede brugere:

  • Danner i København. Et krisecenter for voldsramte kvinder. Ombygning.
  • Orion i Hillerød. Et bosted for mennesker med psykisk sygdom. Ombygning.
  • Bogruppe 6 i Hjortshøj. Et botilbud til voksne med udviklingshæmning. Nybyggeri.
  • Varmestuen i Odense. Et værested for socialt udsatte mennesker. Nybyggeri.
  • Esbjerg Psykiatriske afdeling. Et psykiatrisk hospital. Nybyggeri og ombygning.
  • Villaen i Kerteminde. Et hjem for anbragte børn. Nybyggeri.

Forundersøgelsen er udarbejdet af carlberg | christensen for Arkitektforeningen, Den A.P. Møllerske Støttefond og Realdania. 

Et indspark til den faglige debat

Afsættet for undersøgelsen er en tese om, at der må være menneskelige og samfundsøkonomiske gevinster ved at arbejde bevidst med arkitektoniske virkemidler, som understøtter det socialfaglige arbejde. Det kan eksempelvis være virkemidler som brug af materialer, natur, rumligt overblik og grænsedragninger, der på hver sin måde kan bidrage til at skabe ro, tryghed, forudsigelighed og naboskab.  

Forundersøgelsen er tænkt som et indspark til den faglige debat

Projektchef Mette Margrethe Elf Realdania

”Forundersøgelsen er tænkt som et indspark til den faglige debat. Ved at spørge de mennesker, som arbejder i bygningerne til daglig, kan vi nærme os en forståelse af, hvordan arkitekturen kan understøtte og måske endda løfte det socialfaglige arbejde. Vi håber, at forundersøgelsen kan inspirere nogle faglige samtaler om, hvordan de fysiske rammer kan gøre en forskel. Næste skridt kunne så være at se på, hvordan vi kan få noget mere data og evidens ind i arbejdet med de sociale mursten,” forklarer projektchef Mette Margrethe Elf.