x

Ny bog om bystrategiske indsatser i udsatte boligområder

Nyhed 23. november 2017

Bogen giver et nyt blik på den kendte praksis over for de udsatte boligområder og produktive forslag til, hvordan vi kan forbedre vores praksis og bruge vores viden bedre.

I både Danmark og de fleste større byer i den vestlige verden findes udsatte boligområder. Det er boligområder, der er plaget af fysisk nedslidning og sociale problemer, og som er præget af utryghed og fattigdom. Bebyggelserne, som ved opførelsen repræsenterede fremsynede visioner om det gode liv, er mange steder blevet et symbol på det modsatte. Områdernes dårlige omdømme gør det vanskeligt at bringe dem ud af problemerne, for de befinder sig nederst i hierarkiet på boligmarkedet og fravælges af de fleste, som har mulighed for det.

I Danmark har man gennem årtier forsøgt sig med forskellige former for fysiske og sociale indsatser i udsatte boligområder, uden at det for alvor er lykkedes at vende udviklingen. På det seneste er nye typer af indsatser derfor bragt i spil: Det er bystrategiske tiltag, der ikke alene sætter ind med forbedringer inde i de udsatte boligområder, men også forsøger at bringe dem ud af deres isolation ved at binde dem sammen med den omkringliggende by.

Bogen ”Fra ghetto til blandet by” er skrevet af forskerne Claus Bech-Danielsen og Marie Stender fra Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet og sætter fokus på boligområder i Danmark og udlandet, hvor nye bystrategiske tiltag er brugt.

Bogen giver et nyt blik på den kendte praksis over for de udsatte boligområder og produktive forslag til, hvordan vi kan forbedre vores praksis og bruge vores viden bedre.

På den baggrund forsøger forskerne med ”Fra ghetto til blandet by” at give et bedre beslutningsgrundlag, når man i fremtiden vil bryde den negative spiral i de udsatte boligområder.

”Fra ghetto til blandet by” udkommer på GADs forlag mandag den 27. november og er blevet til med støtte fra Realdania.