x

Udsatte boligområder

Udsatte boligområder

Vi arbejder for byer med sammenhængskraft og social balance, som også i fremtiden kan tilbyde en god bolig til alle. Derfor støtter vi ny viden, planlægning og fysiske projekter i og omkring udsatte boligområder.

Udsatte boligområder

Byerne deler sig

I takt med at flere og flere flytter til byerne, ser vi også, at byerne deler sig, så vi i stigende grad bor sammen med nogen, der ligner os selv. Vi ser store forskelle i indkomst, uddannelse og beskæftigelse mellem bykvarterer der ligger lige op og ned ad hinanden, og vi ser, at sociale problemer, utryghed og fattigdom i stigende grad koncentreres i bestemte boligområder. Mere end 120.000 mennesker bor i boligområder, som regeringen definerer som udsatte, og som ofte ligger socialt og fysisk isoleret fra resten af byen. Det mener vi er uholdbart. Både for de mennesker, som bor i områderne – og for byen som helhed. Når bydele mister mangfoldighed og lukker sig om sig selv, mister byen som helhed  sammenhængskraft.

Det handler om byernes sammenhængskraft

Vi arbejder for at styrke byernes sammenhængskraft. Det betyder, at vi vil styrke alt det, der fremmer møder mellem mennesker på kryds og tværs: Bydele, hvor vi bor side om side med nogen, der lever på en anden måde end os selv. Fysiske forbindelser, som binder byen sammen. Og et løft af de udsatte boligområder fra en bundplacering som boligmarkedets ’sidstevalg’ til levende bykvarterer, som er attraktive at bo og vokse op i. 

Boligområderne skal løftes og bindes bedre sammen med byen omkring

Vi arbejder ud fra en bystrategisk tilgang, som ikke alene forsøger at løfte det enkelte boligområde, men også forsøger at få området bedre forbundet og ’blandet op’ med resten af byen. Samtidig mener vi ikke, at de fysiske indsatser kan stå alene – de skal tænkes sammen med kommunernes arbejde for at sikre gode skoler og få flere i job og uddannelse, ligesom vi måske skal have flere private aktører på banen for at skabe lokale job. Alt i alt stiller det krav til mere dialog og samarbejde mellem boligorganisationer og kommuner og på tværs af matrikelgrænser, forvaltninger og det offentlige og private.