x

Udbud i kampagne om udsatte boligområder: Stengårdsvej, Esbjerg

Nyhed 17. november 2017

Esbjerg Kommune, boligforeningen Ungdomsbo og Realdania inviterer rådgivere til at byde på opgaven med at skabe en langsigtet, strategisk udviklingsplan for boligområdet Stengårdsvej i Esbjerg.

Stengårdsvej er udvalgt som ét af tre pilotprojekter i Realdanias kampagne By i balance. Visionen er, at det udsatte boligområde over tid omdannes til et velfungerende bykvarter i sammenhæng med den omkringliggende by. Esbjerg Kommune og boligforeningen Ungdomsbo inviterer derfor nu i samarbejde med Realdania tværfaglige rådgiverteams til at byde på opgaven om at udarbejde en strategisk udviklingsplan for Stengårdsvej.

Målet er, at den strategiske udviklingsplan skal give en stærk, fælles fortælling og danne baggrund for beslutninger og investeringer frem mod 2040. Ønsket er en langsigtet, ambitiøs og helhedsorienteret retning på en permanent social, funktionel og mental transformation af det udsatte boligområde, som samtidig trækker på igangværende planer og partnerskaber.

Rådgivermøde

Fredag den 1. december fra kl. 14-16 afholder Esbjerg Kommune, Ungdomsbo og Realdania et informationsmøde for rådgivere om udbuddet. Mødet afholdes på Cosmos Bakke Skolen, Skolebakken 166-168 i Esbjerg. Skolen ligger tæt ved boligområdet Stengårdsvej.

Tværfaglige rådgiverteams

Tværfaglige rådgiverteams indbydes til prækvalificering til en tilbudsproces, hvor 2-4 teams skal give bud på udvikling af den strategiske udviklingsplan. I ”Program for Strategisk Udviklingsplan - Stengårdsvej” er udbudsbetingelser, udbudsform og proces beskrevet. Her er også beskrevet, hvilke kompetencer de teams, som byder på opgaven, forventes at have.

Programmet præsenterer desuden en opsummering af igangværende tiltag i Esbjerg Kommune og i den østlige del af Esbjerg, hvor Stengårdsvej ligger.

Læs hele udbuddet og anmod om prækvalificering på Esbjerg Kommunes hjemmeside:

Udbud af Strategisk Udviklingsplan for det udsatte boligområde Stengårdsvej i Esbjerg

Stærke potentialer at bygge videre på

Esbjerg er en by i fremgang. Især vækster erhvervslivet indenfor energi, og identiteten som Danmarks energimetropol medfører bl.a., at der er mange jobs, som besættes med arbejdskraft fra udlandet.

Den strategiske udviklingsplan forventes at indskrive sig i fortællingen om det nye Esbjerg. Mange planer, samarbejder og initiativer er i gang i Stengårdsvej-området og i Esbjerg, som den strategiske udviklingsplan kan bygge på. Eksempelvis har uddannelsesinstitutionerne i området omkring Stengårdsvej-bebyggelsen initieret en masterplan for Jerne-området, som også inkluderer Stengårdsvej. Desuden er tre folkeskoler i omegnen i gang med ambitiøse udviklingstiltag i samarbejder med lokalt erhvervsliv og en række fonde. Og endelig er en helhedsplan på Stengårdsvej i fuld gang, som ikke alene giver nyrenoverede boliger men også et spritnyt medborgerhus.

Den strategiske udviklingsplan for Esbjergs udsatte boligområde Stengårdsvej skal bygge videre på de erfaringer, der er skabt og de indsatser, der er i gang. Det afgørende ved den strategiske udviklingsplan er, at den tilfører et bredere, bystrategisk perspektiv, som frem mod 2040 knytter udviklingen af boligområdet til udviklingen i kommunen, og leverer partnerskaber, som i årene fremover kan være forenet i at initiere, styre og gennemføre konkrete projekter, som medfører en afgørende, positiv forskel for Stengårdsvej.

Den strategiske udviklingsplan skal også foreslå et innovativt, konkret og realiserbart projekt, som kan bruges som åbningstræk i forhold til at realisere potentialerne og igangsætte en permanent transforma-tion af det udsatte boligområde.