x

Fem nye landsbyklynger vil styrke livet på landet

Pressemeddelelse 21. november 2017

Der er nu sat navn på fem nye landsbyklynger. Klyngerne vil gennem samarbejde vise nye veje til, hvordan små lokalsamfund kan danne rammen om et aktivt liv med høj livskvalitet. Landsbyklyngerne får støtte af Realdania, DGI og Lokale og Anlægsfonden.

De fem klynger er de sidste, som udvælges i den landsdækkende kampagne. I alt er der nu givet støtte til 29 landsbyklynger, fordelt over hele landet. Klyngerne får støtte til et udviklingsforløb, og flere hundrede ildsjæle er involveret i samarbejdet.

De fem nye klynger ligger i følgende kommuner: Silkeborg, Ringkøbing-Skjern, Næstved og Bornholm. To af klyngerne ligger i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Formålet med landsbyklyngekampagnen er at skabe bæredygtige rammer for livet i Danmarks landsbyer. Dels ved at understøtte de stedbundne potentialer og ildsjælenes frivillige arbejde. Og dels ved at fremme rammerne for lokale fællesskaber. Landsbyklynger er en involverende og borgerdrevet model for, hvordan man kan styrke livet og fællesskaberne i landsbyerne. Modellen kan være med til at sikre, at det fortsat er attraktivt at bo, arbejde og besøge de områder, der er udfordret af den demografiske udvikling.

I udvælgelsen af landsbyklyngerne er der også lagt vægt på, at samarbejdet involverer flere lokale aktører – blandt andre lokalråd, skoler, idrætsklubber og foreninger, og at kommunen støtter op om projektet.

Tydelig effekt

Fem af de 29 landsbyklynger har tidligere deltaget i et pilotprojekt. En evaluering af pilotprojektet viser tydeligt, at klyngerne skaber større sammenhold og udvikling i lokalområderne:

  • 87% mener, at klyngerne har styrket lokalsamfundenes evne til at samarbejde.
  • 87% mener, at klyngesamarbejdet har højnet deres evne til at se mere langsigtet på udviklingen af lokalområdet.
  • 94% peger på, at de vil anbefale et klyngesamarbejde til andre lokalsamfund.

Arbejdet i de fem nye klynger går i gang i løbet af de næste par måneder. I hver enkelt klynge skal der blandt andet etableres en styregruppe og findes en ekstern proceskonsulent. 

Det næste halvandet år arbejder klyngerne med en proces, som skal munde ud i en fælles, strategisk udviklingsplan for klyngeområdet.  

Citater

Brian Nør Pilgaard, og Jens Ole Futtrup, ildsjæle og engagerede i Sorring/Voel landsbyklynge, siger: ”Dette nye samarbejde giver de mange lokale borgere lysten til at se nye muligheder i de små samfund, som før var besværlige, men i fællesskab bliver muligt. Det understøtter og hjælper de mange ildsjæle og frivillige, som tit er drivkraften i de små byer og foreninger, og vi forventer også en bedre udnyttelse af alle de fælles kræfter, som det giver at løfte i en større flok.”

Carsten Blomberg, afdelingsleder i DGI Lokaludvikling siger: ”Det er fuldstændig fantastisk at arbejde med kommuner og lokalsamfund i forhold til klyngetanken, hvor mange får adgang til mere, når de enkelte lokalsamfund åbner op. At skabe et nyt, stærkt lokalt fællesskab er imidlertid ikke nemt, det tager tid og fordrer forandringer, en ny kultur og ikke mindst tillid mellem aktørerne. Når det lykkes, er resultatet belønningen i sig selv.”

Esben Danielsen, direktør for Lokale og Anlægsfonden siger: ”Det boomer med virkelyst og samarbejdstrang i landsbyerne. Ofte er det især fritidslivets fællesskaber og deres mødesteder, der er i centrum for samarbejdet. Det glæder vi os over i Lokale og Anlægsfonden. Vi ser frem til at være med til at understøtte den næste flok engagerede - og engagerende - landsbyklynger.”

Stine Lea Jacobi, programchef i Realdania, siger: ”Landsbyer står stærkere, når de står sammen, og klyngesamarbejde virker til at være en model, der styrker fællesskaber og udvikling på tværs af lokalsamfund - i en tid, hvor en del landsbyer oplever, at folk flytter og indbyggerantallet falder.”

Om kampagnen

Formålet med kampagnen er at støtte de ildsjæle, der gennem en fælles, strategisk indsats vil styrke livet i landsbyerne – ved at være fælles om ressourcer, aktiviteter og faciliteter, og ved at skabe en fælles identitet. I alt har 29 landsbyklynger fået støtte til at danne samarbejder. Kampagnen gennemføres af Realdania, DGI og Lokale og Anlægsfonden og løber frem til 2019.