x

Fremtidens Stengårdsvej skabes sammen med Team COWI

Nyhed 13. marts 2018

Det ambitiøse projekt By i balance skal løfte landets udsatte boligområder frem mod 2040. Stengårdsvej i Esbjerg er et af de udvalgte pilotprojekter, og Team COWI er netop blevet valgt som rådgiverteam på opgaven med at udvikle strategisk udviklingsplan for området.

Esbjerg Kommune, boligforeningen Ungdomsbo og Realdania står bag By i balance i Esbjerg, og inden længe indtager rådgiverteamet projektkontoret i "Krydset" på Stengårdsvej. Team COWI er et samarbejde mellem COWI, Byrumklang og JAJA Architects.

Uddannelse som muligt satsningsområde

Rådgiverteamet skal inden årets udgang formulere en konkret, langsigtet strategisk udviklingsplan for perioden frem til 2040. Team COWI skal identificere stærke potentialer og  formulere områdets satsningsområder og fremtidige identitet. Der skal blandt andet arbejdes videre med at udnytte den massive tilstedeværelse af uddannelsesinstitutioner og med at gøre området til en mere naturlig del af lokalområdet Esbjerg Øst.
 
Team COWI skal både komme med anbefalinger på kort sigt og på længere sigt, og deres tilbud på opgaven rummer forslag som fx pop-up events i det grønne eller midlertidige rammer. Senere i forløbet udvælges de indsatser, der skal arbejdes videre med.

Enighed om valg af rådgiverteam

Samarbejdspartnerne bag By i balance i Esbjerg var enige om, at selv om alle tre tilbudsgivere havde sat sig grundig ind i opgaven og leveret gode præsentationer, så var Team COWI var mest overbevisende. I beslutningen har de især lagt vægt på Team COWIs evne til at sætte et stærkt tværfagligt hold med de rigtige kompetencer indenfor de prioriterede temaer bosætning, uddannelse, sundhed og investorrådgivning.

Målet med udviklingsplanen

Den strategiske udviklingsplan skal danne en ny stærk, fælles fortælling for boligområdet og den omkringliggende by. Planen skal på den måde danne baggrund for beslutninger og investeringer i boligområdet frem mod 2040, og dermed sætte en langsigtet, ambitiøs og helhedsorienteret retning for at omdanne Stengårdsvej - socialt, funktionelt og mentalt.
 
Samtidig skal planen trække på de planer og samarbejder, som allerede er i gang i boligområdet. For eksempel masterplanen for Jerne-området og de uddannelsesinstitutioner, der ligger i området. Tre folkeskoler er også i gang med ambitiøse udviklingstiltag i samarbejde med forskellige lokale virksomheder og fonde. Derudover er en helhedsplan for Stengårdsvej ved at blive realiseret. Den omfatter blandet andet renovering af boliger og et nyt medborgerhus.
 
I arbejdet med den strategiske udviklingsplan for Stengårdsvej skal beboerne, virksomheder og andre lokale borgere inddrages.

Mere information

Stengårdsvej er ét af tre pilotprojekter i Realdanias initiativ By i balance. Visionen er, at det udsatte boligområde over tid omdannes til et velfungerende bykvarter i sammenhæng med den omkringliggende by.