x

En af Danmarkshistoriens største restaureringer fylder ti år

Nyheds 9. april 2018

”Trods den omfattende restaurering hviler Nørre Vosborg stadig i sig selv, og samtidig vokser herregården i takt med opgaverne”. Sådan lyder det fra arkitekt Frants Frandsen i dag - ti år efter at han som projektleder hos Realdania By & Byg stod bag en af Danmarkshistoriens største restaureringsindsatser: Den vestjyske herregård Nørre Vosborg.

”I Danmark kan man næsten altid se, når man nærmer sig en herregård. Naturens linjer lægger op til, at noget stort og imponerende vil vise sig. Måske er det markernes enorme størrelser, skove eller lange alléer, som forbereder på herregårdens komme. Sådan er det ikke på Nørre Vosborg. Fra landevejen er det svært at se, at der lige præcis for enden af den lille grusvej ligger en herregård. Men det gør der. Den ydmyge grusvej fører ned til en af de ældste herregårde i Danmark…”

Sådan lyder en af passagerne i den bog, som Realdania By & Byg udgav for præcis ti år siden, i april 2008, da den 700 år gamle vestjyske herregård efter flere års gennemgribende restaurering og nyindretning endelig var klar til at slå dørene op og tage imod gæster i sin nye egenskab af kultur- og oplevelsescenter med hotel, restaurant og konferencefaciliteter.

Allerede den første åbningsweekend gik de første 16.000 gæster - med Prins Joachim og daværende kulturminister Brian Mikkelsen i spidsen - gennem Nørre Vosborgs markante porttårn: Åbningen af herregården, der har status som Vestjyllands fornemste, blev fejret med pomp og pragt.

Sidenhen har tusindvis af gæster besøgt den historiske herregård, og den afsides beliggenhed på den jyske vestkyst, 20 kilometer vest for Holstebro, har aldrig været en hindring. Tværtimod. Netop roen og stilheden, naturen og landskabet, voldgraven og haven samt historiens vingesus i de gennemrestaurerede stuer, stalde og sale har alle dage været et trækplaster.

- Alt har været igennem håndværkernes hænder – både på selve borganlægget, hvor den klassiske restaureringsindsats blev lagt, og i de tidligere avlsbygninger, hvor der i højere grad var tale om en kombination af klassisk restaurering og transformation med nyindretning. Det er kendetegnende for Nørre Vosborgs restaurering og nyindretning, at alle de historiske rum og sale på nær et par stykker har fået nye funktioner

Frants Frandsen Restaureringsarkitekt og projektleder

Gennem de seneste ti år har både erhvervsfolk og private gæster henlagt møder, konferencer, private fester og kulturelle arrangementer til Nørre Vosborg, som er et af de få og mest velbevarede herregårdsanlæg, der er tilbage i de vestjyske fjordlandskaber.

Den største udfordring

Nørre Vosborg blev i 2004 købt af Realdania By & Byg, og for ejendomsselskabets arkitekt og projektleder Frants Frandsen, som stod i spidsen for den fire år lange restaurering, er der ingen tvivl om, hvad der var den største udfordring, da restaureringen gik i gang for 14 år siden:

- Den allerstørste opgave i restaureringen af Nørre Vosborg var både at bevare det unikke, levende herregårdsmiljø og den nærmest eventyrlige atmosfære og nyindrette de mange kvadratmeter til et moderne kulturelt kraftcenter med det historiske som bagtæppe. Vi skulle både fange og fastholde stedets helt særlige atmosfære, og vi skulle restaurere og transformere. Når jeg i dag, ti år efter, går rundt i dette historiske kulturmiljø, synes jeg, at projektet er lykkedes, siger Frants Frandsen om restaureringen, der er en af de største i danmarkshistorien.

Altomfattende restaurering

Den altomfattende restaurering betød, at ikke blot anlæggets bygninger – som til sammen dækker fem århundreder – skulle restaureres og bevares; også alt det originale inventar og alle de genstande, som fulgte med købet af Nørre Vosborg, skulle under kærlig behandling.

Derfor blev mange møbler lagt i frysecontainer for at udrydde borebiller og andet kravl og derefter sendt til reparation og ompolstring og oppolering. Utallige lag af maling og tapeter – nogle steder op til 12 lag – blev forsigtigt pillet fra hinanden. Malerier og guldspejle blev restaureret, og krystallysekroner istandsat med nye prismer, lueforgyldt, pudset og poleret. Konservatorer afdækkede og istandsatte historiske dekorationer. Kakkelovne blev repareret og meget, meget mere. Også i selve anlægget, dvs. bygningerne og udenomsarealerne, blev hver en sten og hver en detalje vendt og drejet: mure, bindingsværk, vinduer, tagkonstruktioner, gulve, paneler, haveanlæg, voldgrave.

- Alt har været igennem håndværkernes hænder – både på selve borganlægget, hvor den klassiske restaureringsindsats blev lagt, og i de tidligere avlsbygninger, hvor der i højere grad var tale om en kombination af klassisk restaurering og transformation med nyindretning. Det er kendetegnende for Nørre Vosborgs restaurering og nyindretning, at alle de historiske rum og sale på nær et par stykker har fået nye funktioner, understreger Frants Frandsen, som siden indvielsen for ti år siden har fulgt herregården tæt.

- Trods den omfattende restaurering hviler Nørre Vosborg stadig i sig selv, og den helt særegne stemning er bevaret. Samtidig vokser herregården i takt med opgaverne, og gæsterne søger dertil. Mere kan man vist ikke forlange, når man ser tilbage på en så gennemgribende restaureringsopgave, siger Frants Frandsen.