x

Havekrukkerne plantes til mens gardinbussen kører til og fra Nærheden i disse dage, hvor de første 25 familier netop er flyttet ind. 

Nærheden er en helt ny bydel ved Hedehusene Station, der på sigt skal rumme 3000 boliger, egen skole, institutioner, kontorerhverv og butikker. Udviklingen af Nærheden handler dog ikke kun om at bygge huse og veje, men i vid udstrækning om at udvikle en forstad med særligt gode rammer for fællesskaber. 

”Fællesskaber og sociale relationer kan være med til at hæve menneskers livskvalitet og sundhed – og vi kan mærke, at det er noget, folk efterspørger. Fællesskabet mellem husene bliver dog ikke en realitet, hvis beboerne ikke har mødesteder, og det kan vi hjælpe på vej”, fortæller Ole Møller, der er direktør i Nærheden P/S, der står for planlægning og udvikling af den nye bydel.

Mødesteder i det fri skal lokke beboerne ud af privaten

”Når man flytter til Nærheden får man nem adgang til gode, gennemtænkte fælles arealer og faciliteter. Til gengæld får man ikke en kæmpe have, hvor man kan sidde og putte sig bag ligusterhækken. Man skal kunne nøjes med en mindre have eller en altan”, siger Ole Møller.

Allerede inden de første beboere flyttede ind, havde NærHeden P/S således etableret udekøkken, byhaver, fælleslokaler og delebilordning i den nye bydel. 

I 2018 fortsætter udviklingen med anlæg af Nærhedens første opholdsplads. 
Den nye plads bliver anlagt lige ude foran de første færdige boliger med sidde-møbler, belysning og flisebelægning, som et mellemstort samlingssted i det første kvarter, som anlægges lige nu. 

Pladsen er en del af et helt hierarki af mødesteder i forskellige størrelsesordener. De mindre og mere intime møder i Nærheden vil typisk foregå i udearealerne omkring de enkelte boligbyggerier, mens de lidt større samlinger og de tilfældige møder kan foregå på pladserne og i udekøkkenet. De store begivenheder kan finde sted omkring skolen og det centrale, grønne parkstrøg. 

 

Broforbindelse og ny skole skal samle et større opland

Over de kommende år fortsætter udviklingen med flere nye tiltag. I 2019 skal en ny bro over banen mellem Nærheden og Hedehusene stå klar, og i 2021 slår Høje-Taastrup Kommune dørene op til en ambitiøs ny folkeskole. 

”Høje-Taastrup Kommune har allerede bygget en idrætshal i Nærheden og følger nu op med en skole og institution for et større opland. Det er med til at skabe liv i Nærheden, men det giver også kommunens øvrige borgere mulighed for at tage del i alt det nye”, forklarer Ole Møller.

Den nye skole bliver ikke kun for skoleelever, men skal også være et naturligt centrum og samlingspunkt i Nærheden. Derfor bliver der bygget fællesfaciliteter til områdets beboere som en integreret del af skolen.