x

Europa Nostra kulturarvspris til Realdania By & Byg

Pressemeddelelse 15. maj 2018

Realdania By & Byg vinder prestigefyldt EU kulturarvspris – Europa Nostra-prisen 2018 for restaureringen af to bygninger fa 1700-tallet i Ilimanaq, Grønland: Missionæren Poul Egedes hus og et pakhus.

Realdania By & Byg tildeles Europa-Kommissionens prestigefyldte kulturarvspris - Europa Nostra-prisen 2018. Prisen er tildelt for restaureringen af Poul Egedes Missionshus og et pakhus i Vestgrønland i bygden Ilimanaq knap 300 km nord for Polarcirklen.

”Jeg giver dette års “kulturarvsmestre”, som er vindere af EU's Kulturarvspris / Europa Nostra-prisen, mine varmeste lykønskninger,” siger Plácido Domingo, den berømte operasanger og formand for Europa Nostra.

”Vores prisvindere er det levende bevis på, at vores kulturarv er langt mere end erindringen om vores fortid; det er nøglen til at forstå vores nutid og en ressource for vores fremtid. Vi skal derfor bruge Det Europæiske Kulturarvsår til at anerkende værdien af vores fælles kulturarv for Europas fremtid,” siger Plácido Domingo.


Udvikling gennem bevaring

Realdania By & Byg købte i 2014 to fredede huse i Ilimanaq -  missionæren og handelsmanden Poul Egedes hus og et nærtliggende pakhus begge fra 1700-tallet. Købet skete på baggrund af et årelangt samarbejde med Selvstyret i Grønland, Grønlands Nationalmuseum, den daværende Qaasuitsup Kommunia i dag Avannaata Kommunia og turismeorganisationen World of Greenland.

Målet var at skabe udvikling i området gennem bevarelse af de unikke historiske huse. Området er også på UNESCO-listen med verdensarv på grund af sin enestående natur- og kulturarv. Realdania støtter også opførelsen af Isfjordscentret i Ilulissat til formidling af områdets kvaliteter.

”I Realdania By & Byg er vi meget glade og beærede over anerkendelsen. Prisen er med til at synliggøre et spændende samarbejdsprojekt, hvor kulturarven har været driver for lokal udvikling. Det er også en anerkendelse, vi deler med vores samarbejdspartnere i Grønland, uden hvem det næppe ville være lykkedes,” siger adm. direktør Peter Cederfeld, Realdania By & Byg.

”Prisen kan være med til at forstærke udviklingen med nye arbejdspladser og styrkelse af turismeerhvervet i Grønland, som restaureringsprojektet allerede har sat i gang ved at virke som inspiration for andre bygder.” 

”Det er vigtigt for os, at restaureringen og udviklingen til bæredygtig turistdestination er sket i samarbejde med lokal arbejdskraft og som et praktisk læringsprojekt, hvor restaureringshåndværket har kunnet gives videre,” siger Peter Cederfeld.

Udvikling og uddannelse

Sideløbende med Realdania By & Bygs restaurering har Selvstyret gennem Grønlands Nationalmuseum & Arkiv bidraget væsentligt til projektet. World of Greenland har opført 15 nye turisthytter og ikke mindst har daværende Qaasuitsup Kommunia i dag Avannaata Kommunia forbedret infrastrukturen med ny kloakering og affaldshåndtering, ny vandforsyning, nye stiforløb og bedre anløbsforhold i havnen, som har skabt nye arbejdspladser. 

I begrundelsen for prisen fremhæver juryen - udover den ”høje kvalitet af forundersøgelsen og restaureringsarbejdet under svære klimatiske forhold” - netop ”den vigtige uddannelseskomponent” og projektets bidrag til at skabe en økonomisk bæredygtig fremtid for lokalsamfundet gennem bevarelse af europæisk kulturarv. 

”Jeg ønsker vinderne af EU's Kulturarvspris/Europa Nostra-prisen og deres team tillykke med deres enestående og innovative arbejde. Kulturarv er en af Europas mest værdifulde aktiver,” siger Tibor Navracsics, EU-kommissær for uddannelse, kultur, unge og sport.

”Kulturarv bygger bro mellem mennesker og lokalsamfund samt mellem fortiden og fremtiden. Den er central for vores identitet som europæere og spiller også en vigtig rolle i at drive social og økonomisk udvikling fremad,” siger Tibor Navracsics.