x

Er fælleslokaler, byhaver og udekøkken i byudviklingen en god forretning?

Pressemeddelelse 28. maj 2018

Et smil på læben hos beboerne, en god forretning for investorerne og et behageligt kvarter i kommunen. I ”Nærheden” skaber byudvikling med ”Fællesskaber” som omdrejningspunkt værdi for både investorer, beboere og kommune. Den nye bydel bliver til i samarbejde mellem Høje Taastrup Kommune og Realdania By & Byg og skal give et bud på fremtidens forstad. I området skyder byggerierne allerede op, og nu kan man komme med ind i maskinrummet, og blive klogere på, hvordan fællesskaber giver værdi i Nærheden.

Vi vil gerne opføre ejendomme, som i højere grad opfylder brugernes behov. Vi oplever en stigende efterspørgsel på fællesskabsorienterede boformer, og fællesskab giver beboerne mange fordele inklusiv forøget livsglæde. Det tror vi på, giver en langsigtet værdi for vores kunder, samarbejdspartnere og investorer.

Olli Fischer, Investment Manager i NREP

Sådan lyder det fra Investment Manager i NREP, Olli Fischer, på spørgsmålet om, hvorfor det giver mening at investere i byudvikling baseret på fællesskab.

Og netop fællesskab er på mange måder omdrejningspunkt for byudviklingsprojektet NærHeden, som Realdania By & Byg sammen med Høje-Taastrup Kommune har sat i gang ved Hedehusene uden for København. Onsdag den 6. juni fortæller Investment Manager i NREP, Olli Fischer, mere om potentialet og værdien ved at arbejde med fællesskaber for byplanlæggere, arkitekter, private ejendomsinvestorer, bygherrer og andre interesserede på et erhvervsarrangement i Nærheden.

Projektdirektør i NærHeden P/S, Ole Møller, viser desuden rundt i det 65 hektar store areal, hvor udekøkken, byhaver, fælleslokaler, delebilordning og kvarterpladser og en ny skole er nogle af de ingredienser, som skal få fællesskabet til at spire i Nærheden.

Visionen for, hvordan den nye bydel skal gøres til virkelighed, er beskrevet i den nye bydels udviklingsplan. Den skal, som Ole Møller, Nærhedens projektdirektør, peger på, svare på HV-spørgsmålene: Hvad vil vi, hvorfor, hvordan, hvornår og for hvem? På arrangementet den 6. juni går Ole Møller tæt på de elementer af udviklingsplanen, som skal sikre en levende bydel, hvor hverdagen er nem og fællesskabet er stærkt.

Etablering af mødesteder inviterer til fællesskab

Fællesskaber og sociale relationer kan være med til at hæve menneskers livskvalitet og sundhed. Fællesskabet mellem husene bliver dog ikke en realitet, hvis beboerne ikke har mødesteder, og det kan vi hjælpe på vej.

Ole Møller, projektdirektør i Nærheden P/S
 Allerede inden de første beboere flyttede ind i den nye bydel, var en række af de fælles faciliteter og aktiviteter således allerede etableret. I løbet af året fortsætter udviklingen med anlæg af Nærhedens første opholdsplads. Den nye plads bliver anlagt lige ude foran de første færdige boliger.

Pladsen er en del af et helt hierarki af mødesteder i forskellige størrelsesordener. De mindre og mere intime møder i Nærheden vil typisk foregå i udearealerne omkring de enkelte boligbyggerier, mens de lidt større samlinger og de tilfældige møder kan foregå på pladserne og i udekøkkenet. De store begivenheder kan finde sted omkring det centrale, grønne parkstrøg og skolen, som Høje-Taastrup Kommune slår dørene op for i 2021. Den nye skole bliver nemlig ikke kun for skoleelever, men skal også være et naturligt centrum og samlingspunkt i Nærheden. Derfor bliver der bygget fællesfaciliteter til områdets beboere som en integreret del af skolen.


Erhvervsarrangement om Fællesskaber som driver for byudvikling

Realdania By & Byg Klubben inviterer alle interesserede til et erhvervsarrangement den 6. juni 2018 i Nærheden med fokus på fællesskaber som driver for byudvikling og indblik i udviklingsplanen bag Nærheden.

Fakta om Nærheden

Over de næste ca. 15-20 år opfører Høje-Taastrup Kommune og Realdania By & Byg med partnerskabet NærHeden en helt ny bydel, som skal være et eksempel på fremtidens forstad og en central driver for udvikling af Hedehusene. Arkitema Architechts’ udviklingsplan for Nærheden vandt i 2016 prisen for Master Planning – Future Projects på World Architecture Festival.

Nærheden skal rumme 3.000 boliger og bliver med tiden hjem for 8.000 mennesker. Der vil fortrinsvist blive bygget rækkehuse, byvillaer og lejligheder i Nærheden. Dertil skal der bygges en femsporet skole, en bro overjernbanen, kontorerhverv, butikker mm.

Den nye bydel skal bygges på et 65 hektar stort område syd for Hedehusene Station i Høje-Taastrup Kommune 28 km fra Københavns Centrum. Projektområdet rummer blandt andet et grønt åndehul med en sø. Få hundrede meter væk fra Nærheden ligger det store grønne område Hedeland med alpin skibakke, amfiscene, løbe- og cykelruter, veterantog, golfbane, rideklubber og meget mere.