x

Nyt mangfoldigt boligkvarter skyder op i Køge

Nyhed

7. maj 2018

I det gamle havneområde ud til Køge Bugt tager et nyt bykvarter form. Side om side med eksperimenterende byrum, kulturtilbud og unik strandengsnatur skyder en række moderne boligkarréer op og danner konturerne af en ny kystnær bydel, Køge Kyst. Hele fem nye byggerier går i gang i disse måneder.

I et århundrede har havneindustri og virksomheder domineret Køges Søndre Havn. Men det er ved at ændre sig. De havnerelaterede virksomheder flytter i de kommende år til en ny erhvervshavn mod nord, og Søndre Havn udvikles i et partnerskab mellem Køge Kommune og Realdania By & Byg til et mangfoldigt og rekreativt bykvarter som led i Køge Kyst-projektet. 

Tre boligkarréer er allerede skudt op, bygherrerne Bonava og Calum har for nylig stukket spaden i jorden, og yderligere tre byggerier er stærkt på vej. Byudviklingsselskabet Køge Kyst, der sælger byggegrunde til private bygherrer, er løbende med til at sikre, at bydelen bliver både socialt og arkitektonisk mangfoldig.

Bydel med plads til alle

Det 15 hektar store område mellem bymidten og vandet skal byde på mange forskellige boligformer, størrelser og priser. De første boligkarréer byder på både ejerlejligheder og lejeboliger, og på tegnebrættet er også andelslejligheder, rækkehuse, almene boliger, ungdomsboliger, seniorboligfællesskab og byggefællesskab. 

- De mange forskellige boligtyper i Køge Kyst skal være med til at skabe en mangfoldig beboersammensætning og dermed en levende og socialt bæredygtig by. Samtidig skal bydelen tilbyde attraktioner, der retter sig mod borgere fra resten af byen, kommunen og oplandet – som badestrand, vandsport, ungdomsaktiviteter, kulturtilbud og unik natur. På den måde kan bydelen være med til at supplere de mange kvaliteter, der allerede findes i Køge, siger Tove Skrumsager Frederiksen, projektdirektør hos Køge Kyst.


Fokus på kvalitet og dialog

Køge Kyst har indtil videre indgået købsaftaler om ti byggefelter på Søndre Havn. Men inden de private bygherrer kan igangsætte arbejdet på en ny boligkarré, skal de levere et skitseprojekt for det nye byggeri, som Køge Kyst skal godkende. Det sker på baggrund af Køge Kysts kvalitetsprogram og et etapeprospekt for byggeriets nærområde. 

Kvalitetsprogrammet og etapeprospektet er nogle af de særlige værktøjer, som Køge Kyst bruger til at omsætte visionen for den nye bydel til konkret byudvikling ved at skabe en ramme om dialog og forventningsafstemning om kvalitet mellem bygherrerne og Køge Kyst.

- Kvalitetsmålene er med til at sikre, at den nye bydel også er præget af arkitektonisk mangfoldighed. Målene omhandler bl.a. materialevalg, lys- og farvesætning, parkering, læ, klima, udsigt og understøttelse af kultur og byliv. Det sikrer en spændende og bæredygtig bydel og er samtidig en garanti til den enkelte bygherre for, at nabobyggerierne er underlagt det samme fokus på høj kvalitet, siger Tove Skrumsager Frederiksen.

Grønne almindinger og klimasikring

Udover at stille krav til de private aktører, leverer Køge Kyst også selv en stor del af bykvaliteten i området. Selskabet står nemlig for anlægge vejene nye boligveje og en række grønne almindinger, der som grønne og blå bånd trækker naturen ind i byen og danner en rekreativ ramme om det gode liv mellem husene.

Køge Kyst står også for at føre en samlet klimaløsning ud i livet, hvor værn mod både oversvømmelser, permanente havvandsstigninger og øgede regnmængder er tænkt nøje ind i den samlede byudvikling.

Foruden Søndre Havn består Køge Kyst af Collstropgrunden, som skal rumme erhverv blandet med boliger mv., og Stationsområdet, hvor butikker og caféer allerede nu er skudt op langs et bugtet stræde, og hvor en ny biograf og en udvidelse af Køges rådhus er åbnet.

Følg med i udviklingen af Køge Kyst

www.koegekyst.dk og på Facebooksiden Køge Kyst Byliv kan man løbende følge med i byudviklingen. På hjemmesiden kan man også tilmelde sig projektets nyhedsbrev eller skrive sig op på boliglisten.