x

Nye målinger i Sunde Boliger viser vejen til det gode indeklima

Temaartikel

25. juni 2018

Partikelforureningen i danske hjem er et endnu større problem end tidligere antaget, viser nye målinger. Men indeklimaforsøgene i Sunde Boliger viser også, at vi med relativt få, enkle løsninger kan bygge langt sundere hjem for mennesker.

Når der steges bacon i en typisk familiebolig, spredes ultrafine, sundhedsskadelige, partikler lynhurtigt i hele boligen. Det viser tal fra ét af forsøgene i projektet Sunde Boliger.

Sunde Boliger er et eksempelbyggeri opført af Realdanias datterselskab, Realdania By & Byg. Projektet består af tre huse i Holstebro opført som en slags 1:1-laboratorium, hvor forskere tester forskellige byggestrategier for et sundere indeklima. Resultaterne er samlet i en ny rapport, der konkluderer, at typiske danske boliger har store problemer med indeklimaet – men også at det er muligt at skabe huse med et langt sundere indeklima inden for en normal økonomi og energiramme.

Rapport: Sunde Boliger, Performancemålinger "De ubeboede huse" kan downloades her

”Det er et kæmpe trin, at vi har kunnet bygge et konkret byggeri, hvor vi har vist i praksis, at det kan lade sig gøre. Vi har vist, at der findes veje – og endda flere veje – til et bedre indeklima uden at overskride energidagsordenens krav, og uden at det koster nævneværdigt ekstra,” siger Jørgen Søndermark, som er projektleder på Sunde Boliger.

Boligerne er opført af Realdania By & Byg, og projektet er en udløber af Realdanias initiativ ’Et godt indeklima’, der søger at forbedre danskernes indeklima for at øge sundhed og livskvalitet.

Alt om projektet Sunde Boliger

YES, NO, NOW

De tre gårdhavehuse i Holstebro er bygget ud fra forskellige strategier for design, byggematerialer, byggemetoder og teknologi. NO-Tech-huset er bygget efter dagens standard (BR2015) og udgør en slags referencebygning. YES-Tech-huset repræsenterer et ’ja’ til teknologi og er indrettet med de nyeste teknologiske løsninger, mens NO-Tech-huset benytter passive løsninger via bl.a. indretning og materialer.

NO-Tech har peget på nogle løsninger, som er så billige og nemme, at det er tosset ikke at gøre det.

Jørgen Søndermark

Projektleder, Realdania By & Byg

Opdelingen i tre huse er en måde at teste strategierne på 1:1 og nå frem til, hvordan dagens standard kan forbedres. De tre huse lever alle sammen op til gældende energikrav og er bygget inden for en normal anlægsøkonomi. Pointen er nemlig at gøre det muligt for andre at kopiere de bedste af løsningerne.

De tre ubeboede huse har været målt og testet i et år, og de konkrete performancemålinger, som nu er samlet i den nye rapport, peger på, at der er meget stor variation i husenes indeklima.

Partikler et kæmpestort problem

De seneste års forskning har påvist, at partikler i indeklimaet har stor negativ effekt på menneskers sundhed. Og nu viser målingerne fra Sunde Boliger, at partikelniveauerne i et almindeligt dansk hjem er endnu højere end forventet.

”Vi havde en fornemmelse af, at partikelforureningen var slem, men nu har vi målt det, og niveauerne er virkeligt høje. Spredningen er også høj, og partiklerne er meget hurtigt i hele boligen. Det er et kæmpestort problem,” fortæller arkitekt Jørgen Søndermark.

I den typiske familiebolig, NOW-Tech, forsatte niveauerne med at stige helt inde i det fjerneste børneværelse op til to timer efter, at der var blevet lavet mad i køkkenet.

”Så send hellere børnene ned at lege på H.C. Andersens Boulevard, for det er sådan set sundere end at sidde inde i det børneværelse, en time efter at mor har stegt bacon,” siger Jørgen Søndermark.

Nemme løsninger

Når det handler om luftkvalitet, er der er to grundlæggende strategier: ventilation og kildekontrol – testet i Sunde Boliger med henholdsvis YES- og NO-Tech. Forsøgene viste, at ventilationssystemet i YES-Tech-huset reducerede partikelniveauerne markant. Men mere overraskende var, at det teknologiafvisende hus reducerede partikelniveauer lige så effektivt. Det handlede bare helt lavpraktisk om at kunne lukke døren til køkkenet. Selv en halvt lukket dør var næsten lige så effektiv, fordi den skabte en indsnævring.

De nye resultater kan måske inspirere til, at man tænker anderledes, når man designer en ny bolig eller renoverer. I stedet for samtalekøkkennet kan man f.eks. bare lave en mindre åbning ind til køkkenet, foreslår Jørgen Søndermark.

”Da vi lavede NO-Tech, hvor køkkenet er helt adskilt fra resten af boligen, vidste vi, at vi ville træde en masse mennesker over tæerne, for man vil gerne være en del af samtalen, når man laver mad. Der er jo en grund til, at alle vil have samtalekøkkener, og hvis det er det, alle brugerne vil have, så må man jo løse det. Her gemte sig så et lille kompromis,” forklarer han.

Det optimale hus mener han er en hybrid af YES- og NO-Tech, hvor man tager det bedste fra hver strategi. Når det handler om partikler, er det f.eks. oplagt først at tænke i kildekontrol og starte med selve indretningen af boligen og placeringen af køkkenet, når man skal bygge.

”NO-Tech har peget på nogle løsninger, som er så billige og nemme, at det er tosset ikke at gøre det. Hvis man derefter lægger YES-Techs ventilationsstrategi som et lag ovenpå, bliver luftskiftet selvfølgelig endnu bedre,” siger Jørgen Søndermark.

Huse for mennesker

Forfatterne bag rapporten håber, at der kan komme mere fokus i byggeriet og i bygningsreglementet på indeklima. Til trods for, at de seneste års forskning har påvist, at partikler i indeklimaet udgør en stor sundhedsrisiko, indgår partikler i dag slet ikke i bygningsreglementet. Energikravene fylder til gengæld meget, og det er ofte på bekostning af sundhed, mener forfatterne. I bygningsreglementet er der f.eks. grænseværdier for, hvad et ventilationsanlæg må have af elforbrug, og det minimerer luftmængden i byggeriet. Men et godt indeklima kræver netop, at luften bliver skiftet hyppigt.

Vi skal have lov at bruge lidt mere energi, for vi kan se, at for en lillebitte smule mere energi kan vi få et meget bedre indeklima.

Jørgen Søndermark

Projektleder, Realdania By & Byg

 

”Det handler om at få drejet perspektivet, for vi skal huske på, at vi ikke laver bygninger for at spare energi. Vi laver bygninger, fordi der er mennesker, der skal bo og leve og producere og trives inde i de huse,” siger Jørgen Søndermark og fortsætter:

”Der skal selvfølgelig fortsat ske energireduktioner, men det skal ikke være på bekostning af indeklimaet. Vi skal have lov at bruge lidt mere energi, for vi kan se, at for en lillebitte smule mere energi kan vi få et meget bedre indeklima.”

Med den nye rapport er der nu for første gang konkrete performancemålinger af forskellige boligtypers effekt på indeklimaet. Håbet er, at rapporten kan anspore andre til at arbejde videre med løsningerne og lave nye undersøgelser, nye produkter og nyt byggeri.

Snart flytter der familier ind i de tre huse, og næste skridt bliver at lave forsøg i de beboede huse, der kan give endnu flere konkrete målinger og få sat fokus på et sundt indeklima i boligen.

Rapport: Sunde Boliger, Performancemålinger "De ubeboede huse" kan downloades her

 

 • Fakta om Sunde Boliger 

  • Rapporten Sunde Boliger – Performancemålinger ”De ubeboede huse” er et samarbejde mellem Realdania By & Byg og MOE A/S, som samler op på målingerne af indeklimaet i de tre huse udført i perioden maj 2017 til primo 2018. I forsøgene har man både målt partikelniveauer, radon, støv, fugt, støj, træk, temperatur, luftfugtighed og dagslys.
  • Rapporten vil senere blive fulgt op af dokumentation af forholdene i de beboede huse, herunder også kvalitative undersøgelser i samarbejde med beboerne selv.
  • Sunde Boliger er et projekt opført af Realdania By & Byg i perioden år 2016-2017. Projektet er en udløber af Realdanias initiativ ’Et godt indeklima’.
 • 10 + 1 gode råd om indeklima 

  Rapporten har sammenfattet en række gode råd, som man direkte kan tage med sig i arbejdet med sit eget eller andres indeklima. Nogle er nye, nogle virker indlysende, og nogle er mage til de klassiske indeklimaråd – men alt er nu dokumenteret og eftervist i projektet og kan studeres grundigere i rapporten:

  1. Luft ud oftere end du tror! Luften påvirkes fra mange sider, og hyppig og grundig udskiftning af luften er helt essentiel. Har man ikke ventilationsanlæg, hedder det stadig mindst tre gange om dagen, og også gerne lige efter bad.
  2. Indret dit køkken med omtanke! Undgå komfurer midt i rummet, tænd emhætten på max og adskil gerne køkken delvist fra stue.
  3. Luk døren under madlavning! Kan man ikke lukke en dør til køkkenet, mens der steges og brases, bør man i hvert fald holde dørene til boligens sove- og børneværelser lukkede imens, og i mindst en time efter. Gennemventilér din bolig efter madlavningen.
  4. Brug centralstøvsuger eller støvsuger med HEPA-filter! En centralstøvsuger kan eftermonteres i mange boliger og sikrer mod den findeling og udledning af partikler, som stort set alle normale støvsugere er årsag til. Alternativt køb en støvsuger med HEPA-filter, hvor gennemstrømningen af partikler er lav.
  5. Lad det færdige byggeri afgasse! Afgasningskurven for byggematerialer er eksponentielt aftagende. Koncentrationen af farlige VOC’er i indeklimaet er størst i perioden lige efter ibrugtagning af det nye byggeri, så her er det ekstra vigtigt at sikre en god udluftning (naturligt såvel som mekanisk) i de første 3-6 måneder.
  6. Mere fokus på støj! Boligens tekniske installationer bør placeres og udføres så støjgener bedst muligt undgås. F.eks. kan helt enkle tætninger til teknikskabet dæmpe støj fra ventilationsanlæg, og dermed forebygge, at man slukker pga. irritation.
  7. Mere fokus på akustik! Indbygget akustikdæmpning i loftet er en robust måde at sikre, at boligen er et sted, man slapper af og lader op uden generende støj.
  8. Overvej linolieprodukter i indeklimaet en ekstra gang! Trods det naturlige udgangspunkt er linolie et produkt, som kan fastholde sin markante lugt i mange måneder, og som udskiller blandt andet aldehyder mens det hærder; vi har fortrudt anvendelsen i NO-Tech Huset.
  9. Brug skrå vinduesfalse! Ved at skære falsene ved vinduet skrå, øges mængden af dagslys og udsynet på omgivelserne betragteligt uden praktisk betydning for hverken byggeøkonomi eller energiforbrug.
  10. Stearinlys forurener boligen – hele boligen! Stearinlys frigiver hundredetusindvis af ultrafine partikler i al den tid lyset er tændt, og de farlige afbrændingspartikler kan vandre ned i lungerne og videre ud i blodbanen. Hold dørene lukket til soverum og luft ud efterfølgende.

   

  + 1

  Sundt indeklima koster ikke ekstra! Projekt Sunde Boliger beviser, hvordan økonomi og sundhed sagtens kan gå hånd i hånd. Med omtanke og planlægning kan nybyggeri sagtens have større fokus på sundt indeklima uden meromkostninger.

Kontakt

Jørgen Søndermark
Projektleder
Realdania By & Byg
T: 29 69 52 65
E: jso@realdaniabyogbyg.dk