x

Nyt byrum i Struer binder by og havn sammen og forebygger oversvømmelser

Pressemeddelelse 21. juni 2018

Struer Kommune og Realdania indvier fredag den 29. juni projektet By+Havn i Struer. Med snoreklip og musik fejres det nye byrum, der kombinerer klimasikring og byudvikling og giver fornyet liv til jernbanebyens arkitektur.

Fredag den 29. juni kl. 11 bliver et stort øjeblik i Struer, når byrummet By+Havn, som er samfinansieret og udviklet i fællesskab af Struer Kommune og Realdania, bliver indviet. Det er nemlig ikke bare afslutningen på det største anlægsprojekt i byen i flere årtier, men også realiseringen af en drøm.

Struers bykerne har været adskilt fra vandet af jernbanebroen og Fjordvejen, som fører henholdsvis Thybanen og biltrafikken ud og ind i byen langs Limfjorden. Derfor har der i mange år været talt og drømt om et byudviklingsprojekt, der kan få livet i byen og langs gågadens øst-vest-forløb til at udvide sig til også at flyde syd-nord, mellem by og havn. Og med et mere utilregneligt klima in mente har det også været et ønske at forebygge oversvømmelser som en del af byudviklingen.

Træpromenade og stormflodsmur

Nu bliver både ønsker og drømme til realiteter, når projekt By+Havn, et anlægsprojekt til 24 mio. kr., som har været undervejs siden de første konkrete tanker og analyser i 2013, står færdigt. 

By+Havn har fået brobuerne til at træde frem som et egentligt arkitektonisk vartegn for Struer. Og i miljøet omkring dem er sket en omdannelse af hele byrummet med brolægning, opholdskroge, beplantning og indretning, der skal invitere til ophold. Ud mod Struer havn er anlagt en træpromenade, som snor sig langs havnefronten, og i samme bugtede form bliver klimatilpasningen klaret af en stormflodsmur og beplantede regnvandsbede, som skaber et hyggeligt miljø – også i solskin.

Strategisk udvikling og klimatilpasning i ét

Fredag den 29. juni kl. 11 bliver indvielsen markeret med snoreklipning og taler. Til stede er de aktører, som har været med i realiseringen af projektet og selvfølgelig også både Struer Kommune og Realdania, som ejer projektet, repræsenteret ved borgmester Niels Viggo Lynghøj og filantropidirektør Anne Skovbro. 

Senere på dagen – fra kl. 14.15 og langt ud på aftenen – er der godt, gammeldags asfaltbal med forskellige kunstnere og bands, som med et brag fortæller, at Lydens By har fået en helt ny havnefront.

”Jeg ser frem til en fantastisk og historisk dag for Struer, både for byen og kommunen som helhed. Vi har fjorden helt tæt på og en god bykerne med et engageret handelsliv. De potentialer forstærker By+Havn, samtidig med at det også forebygger de udfordringer, der er ved at ligge tæt på fjorden. Så jeg er sikker på, området vil blive et stort aktiv for både borgere, besøgende og turister, som har lyst til at komme her – og vende tilbage,” siger Niels Viggo Lynghøj. 

Anne Skovbro, filantropidirektør i Realdania siger: ”Mange danske købstæder arbejder med at åbne de centrale byområder op mod byernes havnearealer. Brobuerne i Struer giver en unik ramme for at skabe nye, spændende byrum - helt tæt på bykernen - og giver samtidig mulighed for at klimasikre byen. Buernes egen æstetik bliver nu også fremhævet med en spektakulær belysning om aftenen. Et stort tillykke til Struer med det fine resultat."

Projekt By+Havn startede i sensommeren 2013 med en forundersøgelse af potentialer for udvikling mellem Struer bymidte og havn. Bag analysen stod Gehl Architects, som har ekspertise i byrums fysiske kvaliteter og samspillet med mennesker.

Det er Schønherr samt M. J. Eriksson, som har udformet projektet. 

Brobuerne får nu – sammen med stormflodsmuren og træpromenaden helt ned til vandet – hovedrollen som arkitektonisk og unikt, fremtidigt bindeled mellem by og havn og klimasikrer samtidig byen. 

By+Havn har allerede vakt national opsigt allerede før indvielsen. Tidligere på året blev projektet optaget i Klima100-rapporten, der samler 100 innovative klimaprojekter fra hele landet. 

Kl. 11.00: Officiel indvielse ved Niels Viggo Lynghøj, borgmester i Struer Kommune, og Anne Skovbro, filantropidirektør i Realdania.

Om eftermiddagen er der havnefest med musik for enhver smag på byens nye plads ved brobuerne i den østlige ende af By+Havn. Programmet bliver som følger:

Kl. 14.15: Borgmesteren åbner festen

Kl. 14.30: Stonefoot Zoo

Kl. 16.15: Tom Donovan

Kl. 17.30: Nice Little Pinguins (på Rådhuspladsen)

Kl. 18.30: Midt om natten

Kl. 20.30: Hvide løgne

Havnefesten slutter kl. 22.00