x

Tyve meter bred stationsbro binder Køge by bedre sammen

Nyhed

13. juni 2018

Mange hundrede borgere så til, da Køges borgmester Marie Stærke lørdag den 9. juni klippede det røde bånd og indviede en tyve meter bred stationsbro. Som led i Køge Kyst-projektet er den med til at bryde jernbanens mangeårige barriere mellem byen og havnen - og samtidig er den et nyt, spændende mødested midt i byen.

Over skinnerne ved Køge Station fører en ny og tyve meter bred bro nu fodgængere i Køge til togperroner og busholdepladser – og ikke mindst forbinder den byen og havnen på tværs af banen. Netop det er en af hovedtankerne i den nye bydel Køge Kyst, der udvikles i et partnerskab mellem Køge Kommune og Realdania By & Byg. 

- Køge by har det hele med en enestående bymidte og spirende nye boligområder ved kysten og udviklingsområder på gamle industrigrunde ved Havnen. Vi er på vej til at få en mere samlet by med de nye forbindelser. Og med Stationsbroen får vi et nyt mødested med masser af muligheder for både butikker, handlende eller dem, der tager et hvil på trappen og et view fra toppen, siger Marie Stærke, borgmester i Køge. 

Et arkitektonisk markant mødested

Bag Stationsbroens særlige arkitektur står Tegnestuen Vandkunsten, der også har været dybt involveret i selve udviklingsplanen for hele Køge Kyst-projektet. Stationsbroens trappe er inspireret af Den Spanske Trappe i Rom, og det brede byrum på toppen kan minde om den nedlagte højbane, High Line Park, i New York. Både trappen og toppen er nye, spændende og markante byrum.

- Man kan stille sig selv spørgsmålet, hvorfor vi har bygget en tyve meter bred bro, når mindre kan gøre det. Men det har været vores ambition at lave et markant byggeri, som kan noget mere end blot at være en bro over skinnerne. Broen er også et byrum og et mødested midt i Køge, siger Tove Skrumsager Frederiksen, projektdirektør for Køge Kyst.


Tre nye forbindelser

Den nye stationsbro er den anden af tre nye forbindelser, som skal skabe bedre sammenhæng mellem Køges bymidte og havnen på tværs af jernbanen, som i en menneskealder har udgjort en barriere. 

Den første forbindelse, en vejtunnel for biler, blev indviet i efteråret 2016, og lørdag den 9. juni kunne Stationsbroen, så indvies med et stort og festligt åbningsarrangement. Broen forbinder handelskvarteret med busholdepladserne, og med tiden bliver den også forbindelsen til et nyt byområde med især erhverv, som er planlagt på en gammel industrigrund, Collstropgrunden.

Den tredje og sidste forbindelse er en kommende, lys og bred underføring fra byen til havnepladsen for gående og cyklister.

Det er partnerselskabet Køge Kyst, der siden 2016 har bygget Stationsbroen i samarbejde med DSB Ejendomme.

Følg med i udviklingen af Køge Kyst

www.koegekyst.dk og på Facebooksiden Køge Kyst Byliv kan man løbende følge med i byudviklingen. På hjemmesiden kan man også tilmelde sig projektets nyhedsbrev eller skrive sig op på boliglisten.

Læs mere om Stationsbroen på Køge Kysts hjemmeside