x

Kan enestående natur danne grobund for udviklingen af en ny bydel?

Nyhed 2. juli 2018

Hvordan kan naturen være driver for byudvikling? Og hvordan kan byplanlæggere, arkitekter og bygherrer tilrettelægge en sådan proces fra natur til by? Nogle af svarene findes i Ringkøbing, hvor Naturbydelen er under udvikling. Torsdag den 23. august fortæller den ene af projektets parter, Realdania By & Byg, om udviklingsarbejdet.

Før var der landbrugsmarker så langt øjet rakte; i dag er der blomstrende enge, skov, søer med trækfærge og gangbroer, bærhaver, frugtlunde, stisystemer og legeplads. Et 84 hektar stort areal lige ved Ringkøbing Fjord er ved at udvikle sig til en helt ny bydel. Men før der bygges huse, og før beboere flytter ind, er naturområdets herligheder blevet opdyrket.

Naturen som fælles have
Naturen er det helt centrale omdrejningspunkt for udviklingen af den nye bydel, Naturbydelen Ringkøbing K. Udviklingen har været i gang siden 2012. De første par år har naturen og landskabet haft første prioritet. Der er blevet gravet og plantet og sået og bygget og konstrueret, så der nu er skabt et varieret og rekreativt naturområde et stenkast fra fjorden og med kort afstand til Ringkøbing by, indkøb, skoler og institutioner. 

De første 120 ud af i alt 1.000 boliger er nu under planlægning – en planlægning, som dog ikke involverer små private haver, men i stedet terrasser og altaner. Til gengæld får de kommende beboere naturen og landskabet som deres store, fælles have.Det centrale styringsværktøj: Udviklingsplanen
Naturbydelen Ringkøbing K udvikles i et partnerskab mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By & Byg, og grundlaget for at realisere visionen om Naturbydelen har fra dag 1 været en udviklingsplan - et helt centralt styringsværktøj til at fastholde og forfølge visionen, også de næste mange år, indtil bydelen forventeligt står helt færdig i 2040.

Et vigtigt element i udviklingsplanen har været at afsøge mulige løsninger på de udfordringer, som Ringkøbing-Skjern Kommune står over for. Ligesom mange andre kommuner uden for de traditionelle vækstområder arbejder kommunen blandt andet med at fastholde og tiltrække nye borgere. 

Udviklingen af den nye bydel skal derfor være med til at vise, hvordan Ringkøbing kan udnytte de store potentialer, der ligger i den korte afstand mellem by og natur, til at udvikle et nyt attraktivt boligområde og et unikt, rekreativt naturområde til gavn for byens nuværende og kommende borgere.

Opsamling af erfaring og læring
Et andet centralt element i udviklingsplanen er den løbende opsamling og implementering af erfaring og læring, så udviklingsplanen hele tiden kan fungere som et dynamisk arbejdsredskab og pejlemærke, og så byplanlæggere, arkitekter, landskabsarkitekter, rådgivere og bygherrer andre steder i landet kan få gavn af de indhøstede erfaringer.

Torsdag den 23. august inviterer Realdania By & Byg Klubben til et erhvervsarrangement i Naturbydelen Ringkøbing K. 

Her giver Peter Kjølby, projektdirektør i Naturbydelen Ringkøbing K og vicedirektør i Realdania By & Byg samt Ann Hein, chefkonsulent i Naturbydelen og Realdania By & Byg, et indblik i de foreløbige erfaringer fra Ringkøbing K og inspiration til, hvordan et områdes særlige kvaliteter kan danne grobund for byudvikling, og hvordan en udviklingsplan kan benyttes som værktøj i processen.

Læs mere om erhvervsarrangementet den 23. august her